• 24 jan 2017
  • Blog
  • Vermogensbeheer

Energietransitie vereist grootschalige financiering

PGGM belegt in de eerste van een serie Franse groene staatsobligaties. Deze bieden schaalgrootte die nodig is om de transitie naar een schone energievoorziening te financieren.
Piet Klop 480X480 Pggm

Piet Klop

Head of Responsible Investment
Wilfried Bolt 480X480 Pggm

Wilfried Bolt

Senior Investment Manager Fixed Income

De tekenen dat de grote energietransitie naar een fossielvrije wereld is ingezet, zijn onmiskenbaar. Maar voor een versnelling is veel kapitaal nodig. De Franse staat neemt deze handschoen nu op met het uitschrijven van een serie green bonds.

Frankrijk zoekt minimaal 20 miljard euro voor het financieren van een veelomvattend duurzaamheidsprogramma. PGGM heeft 330 miljoen euro belegd in de eerste emissie die werd uitgevoerd op 24 januari 2017. Het is onze overtuiging dat institutionele kapitaalverschaffers, zoals pensioenfondsen, een belangrijke rol moeten spelen bij de financiering van grootschalige klimaatoplossingen.

PGGM heeft deze belegging gedaan met PFZW-geld. PFZW heeft recent het rentemandaat verruimd en daarmee meer mogelijkheden geschapen om met pensioenkapitaal niet alleen een marktconform rendement te maken, maar ook bij te dragen aan klimaatoplossingen. Green bonds, uitgegeven door overheden en supranationale instellingen zoals de European Investment Bank (EIB), bieden beleggers met duurzaamheidsdoelstellingen de schaalgrootte en de liquiditeit die ze zoeken.

Hoe dynamisch is de green bond markt?
Groene staatsobligaties zijn nieuw en hun uitgifte laat zien dat overheden verantwoordelijkheid nemen om groene groei te stimuleren. Daartoe pleitte PGGM eerder al in een position paper met het Deense PKA.

Frankrijk is het tweede land (na Polen in december 2016) dat nationale green bonds uitgeeft. Verschillende Franse ministeries hebben al 13 miljard euro aan overheidsuitgaven geïdentificeerd die gefinancierd zullen worden via het green bond programma. De green bond die op 23 januari is uitgegeven is de eerste in een programma dat uiteindelijk 20 miljard euro uit de markt moet halen.Het programma mikt op tegengaan van en aanpassen aan klimaatverandering, beschermen van biodiversiteit en terugdringen van vervuiling.

De overheden betreden een snel groeiende green bond markt. Deze was in 2016 al verdubbeld toen er voor ruim 90 miljard dollar aan green bonds werd uitgegeven. Voor 2017 wordt een groei van 60 procent voorzien.

We deden toch al aan green bonds?
Green bonds zijn voor PGGM onderdeel van het ‘Beleggingen in Oplossingen’ (BiO) programma. Binnen het corporate credit en emerging market credits hebben we al voor een totaal van ongeveer €600 miljoen euro belegd in green bonds, zoals in stroomnetwerkbedrijf Alliander, waarover we eerder hier publiceerden. Vroeg in 2017 hebben we 15 miljoen euro geïnvesteerd in de green bonds van het Italiaanse energiebedrijf Enel. Intussen hebben we dus de nodige ervaring opgedaan om nu ook de stap naar de grotere Franse green bond uitgiftes te kunnen nemen.

Waarom moet een green bond zich voor ons gedragen als een gewone bond?
Net als bij reguliere staatsobligaties doen we voor green bonds geen financiële concessies. Dat is ook niet nodig; het ‘groene’ van dergelijke obligaties is dus echt een bonus voor onze reputatie en die van de uitgever, die voor de meerkosten opdraait. Een green bond trekt bovendien ook nieuwe, betrouwbare beleggers aan, en levert de nodige kennis en expertise op over verduurzaming van de onderneming.

Daarnaast geldt dat er een belangrijke signaalwerking uitgaat van de uitgifte van green bonds. Zo laat Frankrijk andere landen, financiële markten en projectontwikkelaars nu zien dat klimaatbeleid hen menens is. Verder dienen green bonds van instellingen als de European Investment Bank als referentiekader en aanjager voor de private sector om groene financiering aan te trekken.

Wat kopen we precies met een green bond?
Het belangrijkste is transparantie, omdat de opbrengsten van een green bond geoormerkt zijn voor specifieke, groene projecten. Het is juist die verzekerde link tussen obligatieopbrengsten, groene projectfinanciering en duurzaamheidsimpact die dit interessant maakt voor onze klant PFZW. Als de uitgifte van een green bond bovendien voldoet aan de Green Bond Principles, zoals die zijn opgesteld door de International Capital Markets Association (ICMA), dan zal de uitgever rapporteren wat de impact is van de groen gefinancierde projecten. PGGM is lid van de ICMA Green Bond Principles en ziet dat het merendeel van de green bond uitgiftes dit raamwerk volgt.

Kan een ‘bruine’ partij een groene bond uitgeven?
Polen heeft een economie die nog steeds sterk afhankelijk is van steenkolen. Maar een Poolse green bond zou kunnen kwalificeren, mits deze voldoet aan de Green Bond Principles en dus alleen groene projecten financiert. Wel denkt PGGM dat het signaal dat van een green bond uitgaat alleen goed werkt als de uitgever – land of onderneming – een milieubeleid voert dat in lijn is met de doelstellingen van de green bond.

Artikel delen of printen

klik op het icoon