• 14 jul 2022
  • Blog
  • Vermogensbeheer
Warmtesingel Breda

Ennatuurlijk helpt Breda aan klimaatneutraliteit in 2044

‘Warmtesingel’ vereist 100 miljoen euro voorfinanciering, onder meer met pensioenkapitaal dat PGGM namens Pensioenfonds Zorg en Welzijn beschikbaar stelt.

De gemeente Breda werkt hard aan een aardgasloze toekomst en wil in 2044 CO2-neutraal zijn. Bij dit streven speelt warmte een belangrijke rol. Het warmtenet in Breda is onderdeel van één van de grootste warmtenetten van Nederland, gelegen in Midden- en West-Brabant. In samenwerking met bewoners, ondernemers en woningcorporaties maakt gemeente Breda per gebied een transitieplan om zo uiteindelijk naar aardgasvrij wonen en werken te gaan. Warmtebedrijf Ennatuurlijk helpt de gemeente deze plannen te realiseren door onder meer het bestaande net uit te breiden met de ‘Warmtesingel’.

Warmtesingel
Zo’n twintigduizend woningen en honderd bedrijven zijn in Breda aangesloten op een warmtenet voor verwarming en warm kraanwater. Deze aansluiting is bij het grootste gedeelte van deze woningen al tijdens de bouw gerealiseerd. Maar ook voor veel bestaande woningen en bedrijven is aansluiten op een warmtenet een goed alternatief voor aardgas.

Voor onder meer deze bestaande woningen werkt Ennatuurlijk aan de Warmtesingel waarmee duurzame warmte voor nog eens ongeveer zevenduizend woningen en honderd bedrijven gerealiseerd kan worden. Een vijf kilometer lange leiding moet daarvoor het warmtenet aan de noordwestkant van de stad met het warmtenet aan de zuidoostkant van de stad verbinden.

Huidige warmtebronnen
Ruim 90 procent van de 2.900.000 GJ warmte die Ennatuurlijk levert aan 51 duizend huishoudens en 355 bedrijven in Breda, Tilburg, Oosterhout, Geertruidenberg, Drimmelen en Made wordt gevoed door de RWE-elektriciteitscentrale in Geertruidenberg (de Amercentrale). Ennatuurlijk wil de afhankelijkheid van de RWE-centrale, als grootste bron voor warmte in Midden- en West-Brabant, verminderen door lokale duurzamere bronnen te ontwikkelen.

Daarbij speelt biomassa op dit moment nog een rol, maar Ennatuurlijk ziet dat als een transitiebrandstof. Het bedrijf heeft recent een opsporingsvergunning aangevraagd om aardwarmteproeven te doen bij Moerdijk. Geothermie zou op termijn moeten bijdragen aan een duurzamere mix voor afnemers van warmte in dit deel van Brabant. Er wordt ook gekeken naar zonne-energie en het benutten van industriewarmte. Deze ontwikkelingen moeten bijdragen aan een volledig CO2-neutraal warmtenet in 2040.

Aanleg in fasen
De aanleg van de Bredase Warmtesingel gebeurt in drie fasen, waarvan de eerste inmiddels is afgerond en de andere twee zijn gestart. De hoofdkazerne van de Brandweer van Breda, een VVE en de Koninklijke Militaire Academie ontvangen inmiddels als eerste klanten aan op de Warmtesingel warmte van Ennatuurlijk. Medio 2023 moet het warmtenet rondom het centrum van Breda compleet zijn en kan Ennatuurlijk de verwachte zevenduizend huishoudens en honderd bedrijven verder aan gaan sluiten.

De kapitaalsintensiteit van dergelijke uitbreidingen is hoog. De investeringen in de Warmtesingel vergde circa 20 miljoen euro, een verdere uitbreiding na 2023 opnieuw ongeveer 80 miljoen euro. Het gaat om voorfinanciering waarbij het zelfs in de meest gunstige, niet gegarandeerde groeiscenario’s minimaal acht jaar duurt voordat Ennatuurlijk uit de kosten is.

Ernst Japikse, CEO van Ennatuurlijk, maakt hierbij een kanttekening. Hij proeft bij allerlei partijen toenemende terughoudendheid om risicokapitaal beschikbaar te stellen nu er grote onzekerheid is ontstaan over het lange termijnbeleid van de overheid bij het reguleren van de warmtesector.  

Artikel delen of printen

klik op het icoon