• 22 jan 2021
  • Blog
Eu

EU-bonds heel geschikt voor pensioenfondsen

De gezamenlijke Europese schulduitgifte ter financiering van het herstel uit de coronacrisis geeft pensioenfondsen een nieuw instrument voor renteafdekking én het genereren van maatschappelijke opbrengsten, stellen Joris Schoenmakers en Wilfried Bolt.
Wilfried Bolt 480X480 Pggm

Wilfried Bolt

Senior Investment Manager Fixed Income

De Europese Unie (EU) zal in de laatste week van januari haar eerste obligaties, social bonds, van 2021 gaan uitgeven. In het laatste kwartaal van afgelopen jaar is de EU op grote schaal begonnen met het gezamenlijk uitgeven van schuldpapier, waarin PGGM al 400 miljoen euro investeerde voor Pensioenfonds Zorg & Welzijn.

Deze nieuwe instrumenten bieden een uitgelezen beleggingskans voor pensioenfondsen om hun rente af te dekken, maar de opbrengsten reiken verder: de EU-obligaties passen ook in de ambitie van PFZW om maatschappelijk rendement te genereren zoals op het gebied van klimaat.

Europa maakt de grootste stappen naar verdere integratie ten tijde van crises, dat is in deze Covid-19-pandemie wederom bewezen. In april 2020 bleek de EU reeds in staat het bestrijden van de negatieve gevolgen op werkgelegenheid van deze crisis in het zogenaamde SURE-programma gezamenlijk te zullen gaan financieren.

In juli 2020 volgde een historisch akkoord over een financieel herstelprogramma voor de EU (Next Generation EU). Een van de onderdelen van dit akkoord is dat de EU hiermee wereldwijd een belangrijke speler op de obligatiemarkt wordt. Met een geschatte uitgifte van 200 miljard euro per jaar is de EU komende jaren de grootste uitgever van nieuwe schuld in Europa.

Een obligatie uitgegeven door de EU heeft door extra ingebouwde zekerheden een betere kredietkwaliteit dan een gewogen mandje aan staatsobligaties van de lidstaten. Moody’s heeft de EU-kredietwaardigheid al op Aaa staan, maar ook S&P heeft de outlook van haar AA-rating na het baanbrekende akkoord over het Europees herstelfonds opgehoogd van neutraal naar positief.

20210121 EU Bonds Tabel1

Daarnaast zijn EU-obligaties, zeker met hun lange gemiddelde looptijd, uitstekende instrumenten om de rentegevoeligheid van pensioenfondsverplichtingen af te dekken. Bij PGGM hanteren we de maatstaf ‘afdekkingsvolatiliteit’ om de effectiviteit als afdekkingsinstrument te meten. De Europese instellingen die obligaties uitgeven scoren hier beter dan afzonderlijke EU-landen. In een portefeuille optimalisatie blijkt tevens dat een mix van Aaa en Aa -instrumenten de laagste volatiliteit in de renteafdekking geeft.

20210121 EU Bonds Tabel2

Tot slot is er vanuit toezichthouders toenemende druk op financiële instellingen om de effecten van klimaatverandering op haar beleggingen inzichtelijk te maken en dienen pensioenfondsen aan hun deelnemers duidelijk te maken hoeveel van de pensioeninvesteringen bijdragen aan het aanpakken van klimaatverandering.

Van het NGEU zal 30 procent door middel van de uitgifte van green bonds worden gefinancierd. Hiermee zal de omvang van groene obligaties uitgegeven door Europese emittenten verdubbelen en green bonds met een Aaa-rating zelfs verzesvoudigen!

Naast standaarden, bijvoorbeeld de EU-taxonomie en Green Bond Standard, komen er dus ook financiële instrumenten vanuit de EU om de voortrekkersrol van Europa op klimaatgebied verder vorm te geven. Deze obligaties bieden pensioenfondsen de mogelijkheid om tegelijkertijd zowel financiële doelen als maatschappelijke ambities te bereiken.

20210121 EU Bonds Tabel3

Dit blog is een samenvatting van een artikel dat wij hierover eerder schreven in de wintereditie van het VBA Journaal.

Artikel delen of printen

klik op het icoon