• 07 dec 2016
  • Blog
  • Vermogensbeheer

Financiële sector schaart zich achter VN-doelen

​De 17 VN-duurzaamheidsdoelen vormen een waardevol kader voor beleggingen van institutionele partijen, vindt Else Bos.

Het feit dat achttien financiële instellingen in Nederland, met een gezamenlijk belegd vermogen van bijna drieduizend miljard euro, de samenwerking zoeken om de VN-duurzaamheidsdoelen belegbaar te maken, is een belangrijk signaal aan de wereld. Ik hoop dat dit het begin is van een nieuwe mind set in de financiële sector, zoals ruim tien jaar geleden het besef groeide dat institutioneel kapitaal verantwoord belegd zou moeten worden.

PGGM heeft intensief meegewerkt aan het rapport ‘Building Highways to SDG Investing’ dat op 7 december is aangeboden aan minister Ploumen. Hierin doet de Nederlandse financiële sector aanbevelingen aan de overheid en De Nederlandsche Bank hoe men gezamenlijk zou kunnen bijdragen aan het financieren van de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN.

Dit onderwerp ligt mij na aan het hart – ik ben er van overtuigd dat de SDG’s bijdragen aan meer stabiliteit in de wereld en daarmee aan een sterkere en duurzamere economie. Zo’n economie hebben beleggers nodig om op de lange termijn een goed financieel rendement te behalen, zoals voor pensioenfondsen en hun deelnemers.

De 17 SDG’s – ik omschrijf ze als het hart van de wereldproblemen - beschrijven op een hele heldere en compacte wijze de grote uitdagingen waar wij de komende decennia voor staan. Ze vereisen enorme investeringen, en daarvoor moeten institutionele partijen de samenwerking zoeken met overheden en toezichthouders.

In het rapport doen we daartoe enkele voorstellen. We willen komen tot een effectieve inzet van ‘blended finance’-structuren, waarbij via publieke risicodekking meer privaat geld geïnvesteerd kan worden in SDG’s. Ook moet het voor consumenten eenvoudiger worden met hun eigen geld rendement te maken én bij te dragen aan de oplossing van wereldproblemen.

We doen daarnaast aanbevelingen hoe via specifieke indicatoren de maatschappelijke impact van de beleggingen gemeten en gerapporteerd kan worden. Dit sluit goed aan bij het werk van het Sustainable Finance Platform van DNB rondom SDG-impactmeting. Bij de kick off van de DNB-werkgroep die zich daarmee bezig houdt, begin december, namen meer dan twintig financiële instellingen deel.

PGGM heeft afgelopen jaar samen met APG hard gewerkt om een standaard te ontwikkelen waar SDG-beleggingen aan zouden moeten voldoen. Met dit raamwerk beogen we institutionele beleggers wereldwijd te ondersteunen in het vergroten van hun impact-beleggingen.

APG heeft als doel in 2020 al 58 miljard euro op deze wijze te hebben belegd. Voor onze klant PFZW heeft PGGM inmiddels ruim tien miljard euro belegd waarmee een marktconform rendement gepaard gaat aan meetbare positieve maatschappelijke impact op vier terreinen: klimaat, voedselzekerheid, waterschaarste en beschikbaarheid van zorg. Deze vier thema’s zijn direct te verbinden aan de 17 SDG’s, die zo een uitermate bruikbare referentie vormen voor beleggers.

Artikel delen of printen

klik op het icoon