• 30 sep 2016
  • Blog
  • Vermogensbeheer

Green Deals scheppen investeringsmogelijkheden in de energietransitie

PGGM ziet warmtebedrijf Ennatuurlijk als een interessant platform om met pensioengeld te investeren in de energietransitie van Nederland.
Frank Roeters Van Lennep 480X480 Pggm (1)

Frank Roeters van Lennep

Chief Investment Officer Private Markets

Nederland is de lange mars begonnen naar een samenleving met een lage CO2-productie, en op alle niveaus worden nu stappen gezet. Er is het klimaatakkoord van Parijs, ons land voert een Energieakkoord uit, en op lokaal niveau zijn inmiddels tientallen Green Deals afgesproken, waar partijen de samenwerking aangaan ter verduurzaming van de lokale economie.

De jongste Green Deal is op 29 september gesloten in Tilburg, waarin de gemeente, netbeheerder Enexis en warmtebedrijf Ennatuurlijk uitspreken een belangrijke bijdrage te leveren in het klimaatneutraal maken van Tilburg in 2045. Als beheerder van 200 miljard euro Nederlands pensioenkapitaal volgt pensioenbelegger PGGM deze vergroening met grote belangstelling, en met een meerderheidsbelang in Ennatuurlijk hebben we een nauwe betrokkenheid bij het welslagen van de afspraken in Tilburg.

Met de belegging die PGGM in 2014 deed in het warmtebedrijf Ennatuurlijk gaven we gestalte aan onze lange termijnvisie waarin we het maken van goede, stabiele financiële rendementen voor pensioen willen combineren met het bijdragen aan klimaatoplossingen. Ennatuurlijk, dat een kleine 70 duizend particuliere klanten (waaronder ruim vijftienduizend in de Tilburgse wijk Reeshof) en duizend ondernemingen bedient als warmteleverancier, is uitstekend gepositioneerd om de energievoorziening lokaal te verduurzamen.

Er is duidelijk momentum voor deze lokale energietransitie. De gasbel begint leeg te raken, en op lokaal niveau, zoals ook in Tilburg, speelt de vraag of het nog verantwoord is grote investeringen te doen in de oude aardgasinfrastructuur. Gemeenten en provincies zoeken dan ook de samenwerking met partijen die duurzamere alternatieven kunnen scheppen. Die alternatieven zijn volop in ontwikkeling, waaronder het gebruik van restwarmte. Nu al is het klimaatvoordeel van de Ennatuurlijk-restwarmte gelijk aan de installatie van een miljoen zonnepanelen.

Maar de potentiële klimaatwinst is nog vele malen groter: de warmtemarkt is in Nederland goed voor bijna zestig procent van het totale energieverbruik in ons land. Ennatuurlijk is op deze markt een belangrijke, innovatieve en groeiende speler, en vormt voor PGGM een platform om met pensioenkapitaal te investeren in een duurzame economische structuur van ons land.

Deze energietransitie vraagt om een langdurige beschikbaarheid van veel (pensioen)kapitaal, maar ook om samenwerking met overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, en commitment van al deze partijen. In Tilburg lijken die voorwaarden inmiddels allemaal aanwezig.

Van onze klanten, pensioenfondsen, heeft PGGM nu het mandaat om pensioenkapitaal hiervoor in te zetten. Het levert de fondsen rendement dat ze hard nodig hebben nu ze zo geraakt worden door de lage rente. Daarnaast willen wij met de fondsen de duurzaamheidsambitie uitvoeren, waarbij het kapitaal van de deelnemers bijdraagt aan een sterke economie en een leefbare samenleving.

Frank van Lennep is sinds 15 september 2016 CIO private markten-beleggingen bij PGGM.

Artikel delen of printen

klik op het icoon