• 27 jan 2017
  • Blog
  • Vermogensbeheer

Het PGGM-FD Impact Investment Initiative: startschot voor vergroten maatschappelijke impact

​Op 24 januari organiseerde PGGM, in samenwerking met het FD en BNR Nieuwsradio, het Impact Investment Initiative. Eloy Lindeijer schrijft over deze uitzending.

Het eerste evenement in een reeks bijeenkomsten met als doel samenwerking te stimuleren tussen banken, beleggers en bedrijven, om gezamenlijk onze maatschappelijke impact te vergroten. Ga naar fd.nl/impact voor een audio- en video-impressie van het evenement.

Duurzame ontwikkeling in de wereld is noodzakelijk om ook op de lange termijn goede en stabiele beleggingsrendementen te kunnen behalen. Ondernemers en kapitaalmarkten staan op een kantelpunt: zij realiseren zij zich steeds meer dat alleen kijken naar financieel rendement op de korte termijn niet meer voldoende is. De impact die ondernemingen en kapitaalverschaffers hebben op het ecosysteem en de maatschappij, en de risico’s die beleggingen lopen door de veranderende omgeving, vormen aanleiding om ook naar maatschappelijke impact te kijken.

Beleggen met impact is goed voor de wereld en goed voor de financiële resultaten op de lange termijn. Toch wordt volgens de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VDBO) nog maar 1,5% van het institutionele vermogen in Nederland belegd met een concreet impactdoel. Hoe komt dat? En wat is het precies, impactbeleggen? Wanneer draagt een onderneming of project bij aan een maatschappelijke oplossing en hoe gaan we om met de financiële risico’s die hiermee gepaard gaan? Hoe kunnen we innovatie voor een betere wereld financieren?

Om dit soort vragen beantwoord te krijgen, en om concrete vervolgstappen te ontketenen voor verduurzaming, organiseerden PGGM en het FD/BNR Nieuwsradio het Impact Investment Initiative. PGGM gelooft dat samenwerking tussen banken, beleggers en bedrijven nodig is om het nieuwe denken over strategiebepaling, risicomanagement en target setting te stimuleren en gezamenlijk meer impact te kunnen maken. Tijdens het evenement gingen deze partijen samen op zoek naar de knelpunten en vooral naar oplossingen om deze barrières voor impactbeleggen weg te halen.

Knelpunt 1: risicodeling
Institutionele beleggers zien zich genoodzaakt om voornamelijk in ondernemingen en projecten met relatief bekende en voorspelbare rendementen te investeren. Beleggen in (duurzame) start-ups en innovaties is vaak lastig, omdat deze vooral in de eerste jaren klein zijn en veel onzekerheden en dus risico’s met zich meebrengen. Door gezamenlijke financieringsconstructies met banken en andere publieke en/of private investeerders (‘blended finance’) te ontwikkelen, kunnen we deze ondernemingen en innovaties beter financieren.

We steunen initiatieven als de Nederlandse InvesteringsInstelling (NLII), die samen met institutionele beleggers proposities ontwikkelt die voldoen aan de investeringswensen en voorzien in financieringsbehoeften in Nederland. Ook nemen we deel aan het Platform Duurzame Financiering dat onder andere door De Nederlandsche Bank (DNB) is opgericht. Dit platform heeft als doel cross-sectorale verbindingen te leggen, gezamenlijk de obstakels voor duurzame financiering te voorkomen of verhelpen en positieve impulsen te geven aan verduurzaming. Ook binnen het SDG Investing initiatief (SDGI) van de financiële sector kijken we naar mogelijke vormen van blended finance. Wij juichen dit soort initiatieven van harte toe en hopen op brede steun en actie vanuit banken, beleggers en bedrijven.

Knelpunt 2: standaardisering
We hebben een bepaalde mate van standaardisering nodig om te begrijpen wanneer we impact maken. De Verenigde Naties hebben hier in 2015 een mooie kapstok voor in het leven geroepen, de Sustainable Development Goals. Door bij te dragen aan het bereiken van deze 17 werelddoelen, zorgen we met z’n allen voor een leefbare planeet, nu en voor toekomstige generaties. Met Sustainable Development Investing (SDI) hebben APG en PGGM in 2016 een standaard ontwikkeld om bij te dragen aan de SDG’s. Inmiddels hebben meerdere internationale beleggers zich hierbij aangesloten. We hopen hiermee een aanzet te geven tot het creëren van een wereldwijde standaard rondom impactbeleggen, waarmee de inspanningen en maatschappelijke bijdrage van financiers en ondernemingen vergelijkbaar worden.

Knelpunt 3: impactmeten
Intenties zijn prachtig, maar hoe meet je nu de daadwerkelijke impact van je handelen op mens en milieu? Als ondernemingen transparanter worden in duurzaamheidsrisico’s en kansen, hoe zij hiermee omgaan en welke maatschappelijke waarde zij via hun producten en diensten toevoegen, worden markten efficiënter en kunnen oplossingen voor een duurzame wereld beter gefinancierd worden. Het is belangrijk om focus aan te brengen in de thema’s en oplossingen waarin je als belegger wilt bijdragen. Door een paar indicatoren te nemen, zoals productie van duurzame energie en banencreatie, kun je concrete doelstellingen formuleren, specifieke beleggingen doen om die doelen te bereiken en deze te communiceren naar je stakeholders.

De volgende stap: concrete gezamenlijke acties voor een betere wereld
Wij willen verduurzaming vergroten door met elkaar kennis over impact te delen, door elkaar te inspireren met concrete voorbeelden en door hierin de samenwerking op te zoeken. Tijdens het Impact Investment Initiative zijn al een aantal ideeën geopperd. Zo was er een voorstel om een impactfonds op basis van de bijdrage aan de Sustainable Development Goals op te richten. Daarnaast kwam het idee naar voren om een ‘externalities fund’ te lanceren, waarbij beleggingen een intrinsieke CO2-prijs krijgen. Graag roep ik alle deelnemers op om deze en andere ideeën en initiatieven ook echt op te pakken en leiderschap te tonen in verduurzaming. De grote opkomst van de top van het bedrijfsleven, banken en beleggers op het evenement geeft aan hoezeer we allen de noodzaak voelen om die kanteling te maken. Alleen samen kunnen we bijdragen aan een betere wereld. Zoals het bekende Afrikaanse gezegde ons leert: “If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.”


Beleggen met impact bij PGGM
PGGM is sinds de oprichting van het pensioenfonds, dat nu het Pensioenfonds Zorg en Welzijn is, bezig met maatschappelijke impact. Dit komt onder andere doordat de pensioendeelnemers uit de zorg bovengemiddeld maatschappelijk betrokken zijn. We beleggen in ondernemingen en projecten die een substantiële bijdrage leveren aan oplossingen voor klimaatverandering, waterschaarste, voedselzekerheid en gezondheidszorg. Dit doen wij ook in samenwerking met andere partijen. Een voorbeeld is de belegging in het fonds Amvest Living & Care, waarmee we samen met verzekeraar Aegon bijdragen aan de totstandkoming van zorghuurwoningen in Nederland als alternatief voor de overvolle verzorgingstehuizen. Meer weten over beleggen in oplossingen bij PGGM? Ga dan naar de website.

Artikel delen of printen

klik op het icoon