• 29 jun 2020
  • Blog
  • Vermogensbeheer
Gettyimages 1150397417 (1)

Illumina: ook impactbelegging kan nóg duurzamer

Een positieve impact hebben op de wereld kan in feite niet zonder een duurzaamheidsbeleid dat ook de eigen footprint verkleint. Dat laat het Amerikaanse Illumina zien, schrijft Bjorn van Kan
Bjorn Van Kan 480X480 Pggm

Bjorn van Kan

Investment Manager Healthcare

De Amerikaanse onderneming Illumina speelt sinds zijn oprichting in 1998 een leidende rol in het ontwikkelen en produceren van producten en diensten die gebruikt worden om DNA te ordenen, in het Engels ‘sequencing’. Een belangrijk toepassingsgebied van gene sequencing is het verkrijgen van inzicht in genetische structuren van mensen, dieren, planten en diverse ziekten die kunnen helpen in het ontwikkelen van therapieën en diagnostische tests.

Eén van Illumina’s meest geprezen mijlpalen is kostenreductie. De kosten van het in kaart brengen van één genoom (het geheel van erfelijke informatie in een cel) zijn van meer dan een miljard dollar in 2003 naar minder dan duizend dollar in 2014 afgenomen1. Na 2014 zijn de kosten verder gedaald.

Dit is ten goede gekomen aan onderzoek naar diverse ziekten, met name op het gebied van kanker en erfelijk overdraagbare aandoeningen. We zien steeds meer therapieën die gebaseerd zijn op genetisch onderzoek goedgekeurd en gebruikt worden.

De vraag is in potentie enorm: er bestaan meer dan zesduizend genetische ziekten, die wereldwijd meer dan 300 miljoen mensen raken. De helft van deze patiënten zijn kinderen; een derde daarvan zal naar verwachting nooit het vijfde levensjaar halen2.

Wereldwijd is één op de zes doodsoorzaken gerelateerd aan kanker, het Amerikaanse National Cancer Institute schat in dat vijf tot tien procent erfelijk overgedragen is. Maar gene sequencing is breder toepasbaar dan kanker: ook onderzoek naar het Coronavirus maakt gebruik van deze relatief nieuwe technologie. Illumina is dan ook een belangrijke speler in het ontwikkelen van een mogelijk vaccin.

In het mandaat voor beursgenoteerde impactbeleggingen selecteren we ondernemingen die op de lange termijn een positieve en duurzame maatschappelijke impact maken. Illumina is hier een goed voorbeeld van; haar dienstverlening sluit aan bij SDG-3, een van de zeventien door de VN onderschreven ontwikkelingsdoelen: ‘Verbeteren van gezondheid en welzijn’.

Als we als aandeelhouder en belegger breder kijken naar het duurzaamheidsprofiel van Illumina, dan is het dienen van SDG-3 echter niet voldoende. Op aandringen van diverse duurzame beleggers waaronder ook PGGM, heeft Illumina in maart 2020 haar eerste duurzaamheidsrapport gepubliceerd.

Eén van de meest aansprekende nieuwe elementen in dit rapport zijn de klimaatdoelstellingen voor 2030 die Illumina zichzelf oplegt. Zo wil het bedrijf zijn CO2-emissie met 30 procent reduceren ten opzichte van 2019-emissies; de helft van de toekomstige energiebehoefte invullen met duurzame alternatieven; de waterconsumptie met 10 procent verminderen; en 90 procent van het eigen afval scheiden.

Illumina heeft ook specifieke verpakkingsdoelstellingen opgesteld die het materiaalverbruik en de mate van ecologische schadelijkheid moeten beperken. Hergebruik is ook een element waarnaar het bedrijf kijkt, verpakkingskosten voor hoogwaardige instrumenten kunnen in de duizenden dollars lopen. Duurzame oplossingen op dit gebied leveren op de lange termijn kostenbesparingen op en belasten het milieu minder.

Het dient gezegd te worden dat Illumina geen grote CO2-emissiespeler is – die zitten meer in de hoek van de zware industrie. Maar het nieuwe beleid van Illumina is een illustratie voor het feit dat ook in sectoren met een relatief kleine carbon footprint winst valt te behalen, wat nodig is op weg naar een klimaatneutrale economie.

Dan is het belangrijk dat Illumina als één van de meest innovatieve producenten van life-science tools in haar sector ambitie toont en een voorbeeld is voor andere ondernemingen, vooral ook in de VS waar het klimaatdebat zo moeizaam gevoerd wordt.

1 Bron: Presentatie, Illumina (2018)
2 Bron: Corporate Social Responsibility Report, Illumina (2020)

Artikel delen of printen

klik op het icoon