• 15 mei 2017
  • Blog
  • Vermogensbeheer

Impact-beleggen: van miljoenen naar miljarden

​2016 was een belangrijk jaar in de ontwikkeling van impact-beleggen: we rapporteren erover in ons nieuwe PGGM-jaarverslag Verantwoord Beleggen. Eloy Lindeijer vertelt er over.

In het jaar 2016 heeft PGGM vol gas gegeven met impact-beleggen: zowel als het gaat om het ontwikkelen van een breed gedragen impact-beleggingsstandaard, het formuleren van een objectieve meetmethode als het doen van de beleggingen zelf.

We rapporteren hierover in ons nieuwe PGGM jaarverslag Verantwoord Beleggen 2016. Impact-beleggen – wij hanteren de term Beleggen in Oplossingen, omdat ze een positieve bijdrage moeten leveren aan enkele van de grootste mondiale uitdagingen – heeft in vrij korte tijd een vaste plek gekregen in het beleggingsbeleid van een groeiend aantal institutionele beleggers. Er gingen miljoenen in om, tegenwoordig al miljarden, en dat zullen in de toekomst tientallen miljarden worden.

PGGM heeft nu, namens haar klanten, 11,3 miljard euro belegd in oplossingen voor klimaat, zorg, voedselzekerheid en waterschaarste. In 2016 ging het om een bedrag van 2,8 miljard euro aan nieuwe beleggingen in deze categorie. We zijn op weg naar 20 miljard voor 2020: dat is waar onze klant PFZW op mikt.

De vooruitgang die we nu boeken, kende een lange aanloop. Al in 2012, 2013 waren we volop in gesprek met PFZW en andere partijen hoe we oplossingsgerichte beleggingen zouden kunnen doen. We wilden meer dan het managen van risico in de portefeuille en het wegnemen van zoveel mogelijk negatieve bij-effecten in de beleggingen. Hoe kunnen we het kapitaal van onze klanten zo inzetten dat het financieel goed rendeert én de wereld leefbaarder maakt?

Als we een tussenbalans opmaken, kunnen we stellen dat we inmiddels wezenlijke vooruitgang boeken. Zoals in het ontwikkelen van een standaard voor beleggingen met meetbare maatschappelijke impact en behoud van een marktconform rendement.

Voor een definitie van dergelijke beleggingen zijn wij met andere institutionele vermogensbeheerders uitgegaan van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, waarbinnen ook de al eerder door PFZW gekozen aandachtsgebieden vallen (klimaat, water, voedsel en zorg).

In samenwerking met APG hebben wij vervolgens geldige oplossingen geclassificeerd, en criteria opgesteld voor het predikaat ‘Sustainable Development Investment’ (SDI) die we gezamenlijk hebben gepresenteerd in het kader van een conferentie van Principles for Responsible Investment (PRI). Door standaardisering van begrippen en methodologie kunnen pensioenfondsen het beleggen in impact opschalen van miljoenen naar miljarden euro’s.

Om als PGGM richting pensioenfondsen en hun deelnemers duidelijk te communiceren hoe hun kapitaal tastbaar positief heeft bijgedragen aan de wereld, moeten we die impact goed kunnen meten. Daar hebben we in 2016 in samenwerking met UBS, Harvard University en de City University of New York stappen in gezet.

Met impactmeting dragen we ook bij aan de ontwikkeling van een meer algemene standaard voor alle belegbare Sustainable Development Goals, waarbij we hopen dat dit internationaal tractie krijgt. Steeds is het zoeken naar een aanpak die geloofwaardigheid combineert met werkbaarheid voor beleggers die allereerst moeten zorgen voor voldoende rendement op het pensioenvermogen.

Ondertussen zijn we halverwege de periode die PFZW heeft genomen om zijn Beleggingen in Oplossingen te verviervoudigen. Een deel van deze beleggingen hebben we inmiddels in Nederland kunnen realiseren, en we zien ook de komende jaren kansen, met name in de energietransitie die ons land doormaakt.

Naarmate we meer ingevoerd raken in deze materie, zullen zich nieuwe vragen voordoen. Kunnen we meer dan nu positieve impact genereren met de beleggingen? Moeten we dat zoeken op de grote liquide markten van aandelen en obligaties, of vooral op de kleinere private markten? Kunnen we risicomanagement als het gaat om negatieve externaliteiten op een hoger plan krijgen?

Dergelijke vragen willen we de komende jaren in samenwerking met andere partijen zoals academici, overheden en peers proberen te beantwoorden en PGGM is vastbesloten om een belangrijke rol te blijven spelen als het gaat om het doorontwikkelen van impactbeleggen; we zijn er van overtuigd dat er bij het beheren van pensioenkapitaal nog veel waarde is te ontdekken in het combineren van financieel rendement met aantoonbare positieve impact op de wereld.

Artikel delen of printen

klik op het icoon