• 31 mei 2022
  • Blog
  • Vermogensbeheer
Nierdialyse1

Investeren in minder belastende nierdialyse

Via het impactmandaat belegt PGGM voor Pensioenfonds Zorg en Welzijn in Duitse technologie voor nierdialyse die minder belastend is voor de patiënt en de hoge kosten verlaagt, schrijft Bjorn van Kan.
Bjorn Van Kan 480X480 Pggm

Bjorn van Kan

Investment Manager Healthcare

Als nieren niet meer werken en een transplantatie niet mogelijk is, is een kunstnier nodig om in leven te blijven. Dat heet dialyseren, een behandeling met heftige bijwerkingen. Jaarlijks overlijdt gemiddeld een op de zes dialysepatiënten en van de nierpatiënten die starten met dialyse tussen hun 45-ste en 65-ste jaar, overlijdt de helft binnen vijf jaar.

Onderzoek laat zien dat Covid-19 patiënten met nierfalen extra kwetsbaar maakt. Uit de Nederlandse Renine database bleek bijvoorbeeld dat van alle geregistreerde dialysepatiënten met Covid-19 ruim een op de vijf overleed binnen 28 dagen na de vaststelling van de virusbesmetting (de precieze vaccinatiegraad van deze groep patiënten is onbekend, maar kan worden geschat op 90 procent).

Elk jaar komen er in Nederland zo’n tweeduizend patiënten met nierfalen bij als gevolg van vergrijzing en de toename van diabetes en hoge bloeddruk. Nierfalen is een groot probleem voor de Nederlandse samenleving als je nagaat dat dialyse per patiënt € 80.000 tot € 120.000 per jaar kost en dat er in 2020 volgens Nefrodata meer dan 18 duizend patiënten met nierfalen in Nederland waren.

De patiënten kunnen op twee manieren gedialyseerd worden. Bij hemodialyse ligt de patiënt tot vier keer per week, gemiddeld vier uur lang, via een ader in een arm aangesloten op een machine, meestal in een dialysecentrum, die de functie van de nieren repliceert. Bij peritoneaaldialyse ligt de patiënt meestal thuis vier à vijf keer per dag 40 minuten aan een pomp die een speciale vloeistof in de buikholte laat lopen via een katheter. Beide methodes hebben voor- en nadelen. Hemodialyse wordt momenteel verreweg het meest gekozen (84%), peritoneaaldialyse is gezien de hoge frequentie en enkele vervelende bijwerkingen minder aantrekkelijk.

Oplossingen worden gezocht in het vinden van nierdonoren en het ontwikkelen van betere hemodialysemethoden die patiënten ook thuis, buiten de dialysecentra, kunnen hanteren. Het aantal niertransplantaties in Nederland steeg de afgelopen 25 jaar van ruim vierhonderd naar ongeveer duizend per jaar. Op het gebied van thuisdialyseren zijn er de afgelopen jaren enkele stappen gemaakt. Momenteel dialyseert 4% van de patiënten in Nederland thuis. Deze groep zal, zo wordt verwacht, de komende jaren gaan toenemen. Een groot voordeel van thuis dialyseren is dat de belasting van de dialysezorgcentra afneemt.

Het Duitse Fresenius Medical Care is een wereldwijde leider in het verzorgen van patiënten die lijden aan ernstig nierfalen en het ontwikkelen en produceren van machines die gebruikt worden in en rondom dialysecentra. Het bedrijf is een pionier in het opzetten van nieuwe hemodialyse-oplossingen die vooral thuis uitgevoerd kunnen worden. Dit nieuwe alternatief verbindt de voordelen van de twee meest gebruikte dialysemethoden. Het bedrijf is vorig jaar, midden in de Covid-19 crisis, gestart met het behandelen van patiënten via dit nieuwe alternatief.

PGGM belegt voor Pensioenfonds Zorg en Welzijn in Fresenius Medical Care, omdat dit bedrijf bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor patiënten en zorgverleners. Het thuis behandelen van patiënten zal er naar verwachting voor zorgen dat de kosten voor de samenleving op termijn beheersbaar zullen blijven. Daarbij helpt Fresenius om de negatieve impact van het Covid-19 virus op de kwetsbare dialysepatiënt-populatie te verlichten.

 

Artikel delen of printen

klik op het icoon