• 01 dec 2021
  • Blog
CO 2

Klimaatimpact maken via mitigatie of adaptatie?

Investeren in het voorkomen van CO2-uitstoot of in fysieke bescherming tegen de gevolgen van opwarming? We hebben niet meer de luxe van de keuze, schrijft Alex van der Laan.
Alex Van Der Laan 480X480 Pggm (1)

Alex van der Laan

Senior Investment Manager

Impactbeleggers met klimaat als thema staan voor de vraag: financieren we mitigatie om toekomstige CO2-uitstoot te voorkomen, of adaptatie waarmee de wereld zich aanpast aan de gevolgen van opwarming?

In een ideale wereld zou er natuurlijk zoveel mogelijk kapitaal ingezet moeten worden op klimaatmitigatie. De werkelijkheid is echter complexer, en in zekere zin verontrustender. Recente rapporten van zowel het IPCC1 als het Internationaal Energie Agentschap2 laten zien dat huidige toezeggingen van overheden om emissies te reduceren significant tekortschieten om ons op het pad van 1,5 graden Celsius opwarming te houden. Zelfs als we de trend in temperatuurstijging zouden ombuigen dan nog zit er een tijdsvertraging in het effect van deze maatregelen.

Dit betekent dat we de komende decennia hoogstwaarschijnlijk te maken zullen krijgen met extremere weersomstandigheden. Zowel de frequentie als intensiteit van deze uitschieters zullen daarbij toenemen. Metrostations in New York die binnen een paar uur onderlopen door hevige regenval, watertekorten door extreme droogte, elektriciteitsnetwerken die plat komen te liggen door zware cyclonen.

Deze en andere voorbeelden laten zien dat het moment om alleen in mitigatie te investeren allang gepasseerd is. Om ons hier verder tegen te wapenen zullen grote investeringen in klimaatadaptatie noodzakelijk zijn. In Nederland betekent dit letterlijk de dijken verhogen zodat het water ons niet aan de lippen komt te staan.

Daarnaast is er nog een reden waarom investeren in klimaatadaptatie belangrijk is. In veel gevallen bestaat er namelijk synergie tussen klimaatadaptatie en -mitigatie. Neem bijvoorbeeld het aanleggen van groene zones en daken in stedelijke gebieden. Deze zones kunnen dienen als buffer bij zware regenval (adaptatie) en tegelijkertijd bijdragen aan CO2 opname (mitigatie).

Er zijn vele andere voorbeelden te noemen waarbij een dergelijk synergie-effect optreedt. En aangezien de financiële middelen voor klimaatbeleid niet oneindig zijn, kunnen juist dit soort maatregelen met een dubbel effect erg interessant worden.

Arcadis is een mooi voorbeeld van een Nederlands bedrijf dat bij een groot aantal van dergelijke, doorgaans lokale, projecten betrokken is. Zo helpt Arcadis de Canadese stad Toronto bij de herontwikkeling van de Port Lands omgeving. Door de creatie van een nieuwe riviermonding wordt dit gebied aangesloten op een stelsel van nieuw aan te leggen parken.

Dit beschermt de stad tegen overstromingen bij extreme weersomstandigheden. Tegelijkertijd zorgt de aanplant van groenvoorziening voor CO2-opname en een betere leefomgeving voor miljoenen Canadezen. In het proces wordt ook de bodemverontreiniging, ontstaan door jarenlang industrieel gebruik, aangepakt. Het is de combinatie van al deze expertises die maakt dat Arcadis een veelgevraagde partij is bij dit soort projecten.

Het is evident dat er op zeer grote schaal zal moeten worden geïnvesteerd in klimaatmitigatie. Maar er zullen de komende decennia ook grote bedragen nodig zijn voor klimaatadaptatie. We hebben simpelweg niet de luxe om te kiezen. Er is ook nog veel meer onderzoek nodig naar de synergie-effecten tussen klimaatadaptatie en -mitigatie. Hoe meer inzicht we daarin krijgen, des te groter het aanbod aan interessante investeringsprojecten uiteindelijk zal worden.

1 Sixth Assessment Report (ipcc.ch)
2 World Energy Outlook 2021 – Analysis - IEA

Artikel delen of printen

klik op het icoon