• 24 jan 2019
  • Blog
  • Vermogensbeheer

Klimaatverandering als financieel risico

De klimaatfactor in de beleggingen biedt kansen, maar hoe krijgen we ook greep op de risico’s? Liza Jansen vertelt er over.
20190122 Wereldtemperatuur

De impact van klimaatverandering wordt steeds beter zichtbaar: de droge zomer zorgde ervoor dat oogsten tegenvielen, de waterstand zo laag was dat tankstations niet meer bevoorraad konden worden, en er was sprake van hevig natuurgeweld zoals bosbranden en zware orkanen.

Eén extreme zomer is natuurlijk nog geen bewijs voor een veranderend klimaat, maar in combinatie met alle warmterecords die de laatste jaren sneuvelen, wordt een trend zichtbaar. Voor Nederland geldt dat men de kans op een extreem warm jaar tegenwoordig driehonderd keer groter schat dan een eeuw geleden, namelijk eens in de tien jaar.

Daarbij wordt het ene na het andere alarmerende rapport over klimaatverandering gepubliceerd, zoals die van de VN waarin wordt gewaarschuwd dat we sneller te maken krijgen met de gevolgen van klimaatverandering, en dat die gevolgen ook nog eens veel erger zijn dan we tot nu toe dachten.

Waar klimaatverandering voor beleggers voorheen alleen als positief thema gold – een manier om bij te dragen aan een betere wereld – is het nu ook een financieel risico geworden. Droogte, overstromingen en extreem weer kunnen impact hebben op de bedrijven, projecten en vastgoed waar we in beleggen. Zo denkt ook DNB: zij ziet klimaatverandering als een systeemrisico dat het Nederlandse financiële stelsel en uiteindelijk ook de reële economie kunnen ontwrichten. PGGM onderscheidt twee soorten risico’s:

20190122 Klimaatrisico's
20190122 Klimaatmonitor

Klimaatverandering is echter een risico dat moeilijk te kwantificeren is: hoe schat je in welke technologie uiteindelijk wint, of welke bedrijven het meeste geraakt gaan worden door een hoge CO2-prijs? En in de huidige geglobaliseerde wereld is het onduidelijk van welke gebieden bedrijven afhankelijk zijn. Sommige bedrijven hebben dat inzicht zelf niet eens.

Er is echter een aantal dingen dat je kunt doen. Zo monitort PGGM klimaatverandering, waar uit blijkt dat de wereld erg achterloopt op de doelstelling om de opwarming te beperken tot twee graden Celsius. De wereld en PGGM moeten zich dus opmaken voor grote fysieke impact.

Alle private beleggingsteams van PGGM worden uitgedaagd op klimaatrisico voor beleggingen waar dat relevant is. Op die manier krijgt klimaatverandering als financieel risico de aandacht die het verdient. Daarbij voert Risk een CO2-stresstest uit op de portefeuille van klanten. Het privaat vastgoedteam koppelt de fysieke locaties van zijn beleggingen aan klimaatmodellen. Hiermee moet inzichtelijk worden welk vastgoed kwetsbaar is voor een stijgende zeespiegel en extreem weer.

Ook wat we al ondernamen vanuit het ‘betere wereld perspectief’ blijkt nu bij te kunnen dragen aan het verkleinen van het financiële risico. De CO2-reductiestrategie binnen aandelen leidt ertoe dat we bezig zijn met het afscheid nemen van de bedrijven met de hoogste CO2-uitstoot in de portefeuille; dit kan fungeren als een hedge tegen een mogelijke waardedaling van beleggingen met een grote CO2-voetafdruk. Tegelijkertijd doen we beleggingen in de energietransitie, gelabeld als Beleggen in Oplossingen.

Het meenemen van klimaatrisico in het beleggingsbeleid blijft vanwege de grote onzekerheden erg uitdagend. Maar met bovenstaande initiatieven krijgen we meer grip op het probleem, waarmee we klimaatverandering stap voor stap beter kunnen meenemen als financieel risico.

Artikel delen of printen

klik op het icoon