• 05 jun 2018
  • Blog
  • Vermogensbeheer

Lineaire economie is onverantwoord riskant

In toenemende mate komen overheden en bedrijven er achter dat de grondstoffen die we nodig hebben voor onze producten niet oneindig zijn.
Rik Plomp 480X480 Pggm

Rik Plomp

Senior Investment Manager

De toegang tot grondstoffen staat onder druk, onder meer door de aanstaande, exponentiele stijging van consumptie door de fors stijgende middenklasse wereldwijd. De huidige economische realiteit is lineair van aard, wat risico's met zich mee brengt.

Een lineaire economie houdt in dat de productie van goederen en het gebruik ervan volgens een lineair patroon gaat: grondstoffen delven, produceren, consumeren en vervolgens afval. Hiermee gooien we steeds waardevollere -want schaarsere- materialen weg (lees: we verbranden het vooral). Het zomaar veranderen in een circulaire economie –die is gebaseerd op het slim hergebruiken van materialen cq een langere levensduur van producten- is heel complex, juist omdat de lineaire economie zo dominant is. We zijn het gewend en ontwennen gaat zeer lastig. De systemen, de productiefactoren, de gewoonten etc. zijn lineair geprogrammeerd.

Dialoog over de risico’s van een lineaire economie

Een lastige transitie samen met een grote, potentiële impact leiden tot een evident risico. Om dat risico beheersbaar te houden, is allereerst kennis over de inhoud van dit (lineaire) risico noodzakelijk. Hiertoe hebben een paar leden van de Working Group FinanCE* een essay over lineaire risico’s geschreven. Deze is vandaag, 6 juni, gelanceerd. Doel is om een dialoog te starten binnen en tussen bedrijven, financiers en overheden over deze risico’s en hun implicaties. Het is ontegenzeggelijk dat beleggers ook lineaire risico’s in hun portefeuilles hebben. Wanneer de transitie complex is en deze dus gepaard zal gaan met winnaars en verliezers, is het tijdig inschatten van en handelen naar deze risico’s cruciaal.

De auteurs van het rapport, Circle Economy, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), KPMG, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en PGGM geven een startschot met een webinar op 28 juni as. Uiteindelijk willen deze auteurs dat de risico’s op termijn een integraal onderdeel van investeringsbeslissingen zullen zijn en zo bijdragen aan het beter inspelen op het voorkomen van lineaire risico’s, die onvermijdelijk onze economieën zullen raken.

*Working Group FinanCE
De Working Group FinanCE is een werkgroep die de gevolgen van de transitie naar een circulaire economie bestudeert en duidt. Ruim drie jaar geleden door PGGM opgericht, bestaat de werkgroep uit 16 organisaties uit negen landen (The Ellen MacArthur Foundation, Circle Economy, PGGM (voorzitter), KPMG, EBRD, ABN AMRO bank, Rabobank, ING Bank, Intesa SanPaolo, BNP Parisbas, European Investment Bank, Circularity Capital, Sitra, CDC, Sustainable Finance Lab, and Danish Business Authority). In 2016 hebben ze een rapport opgeleverd dat de basis van het vraagstuk analyseert: de veranderingen in business modellen, corporate finance en macro economische impact.
PGGM (Frido Kraanen) is thans ook lid van een expert panel van de Europese Commissie over oplossingen om de transitie naar circulaire markten te versnellen. Heeft u vragen, stel ze via ce@pggm.nl.

Download het essay Linear Risks.

Artikel delen of printen

klik op het icoon