• 25 mei 2016
  • Blog
  • Vermogensbeheer

Naar een schaalsprong in ‘impact-beleggen’

​Kunnen we het verschil maken met pensioenkapitaal? Eloy Lindeijer ziet beleggingen in oplossingen groeien: op zoek naar financieel én maatschappelijk rendement.

Institutionele partijen zetten de stap
Het impact-beleggen, waar kapitaal doelbewust wordt ingezet voor maatschappelijke vooruitgang, begint de kinderschoenen te ontgroeien. Het is geleidelijk minder het domein van kleinere beleggers die financiële rendementen ondergeschikt maken aan de ‘impact’ die ze willen hebben op de wereld. Tijd dus voor een schaalsprong, zodat ook institutionele partijen de stap naar impact kunnen zetten.

PGGM kan de weg van impact-beleggen nu inslaan, omdat klanten meer en meer hechten aan maatschappelijk rendement. Samen met hen verkennen we hoe hun kapitaal kan worden ingezet als bijdrage aan oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaat. Wij hebben deze beleggingscategorie gemunt als ‘beleggingen in oplossingen’.

Beleggen in oplossingen is de volgende stap in verantwoord beleggen, dat ooit startte met het definiëren waar we zeker niet in willen zitten, zoals clusterbomfabrikanten. De afgelopen jaren zijn we met pensioenfondsen gaandeweg gaan kijken waar we wél in belegd willen zijn – als passieve indexvolgers kunnen onze klanten hun kapitaal verschuiven naar bedrijven die relatief goede CO2- en ESG-scores laten zien.

Maar steeds vaker dringt zich ook de vraag op: kunnen we het verschil maken met het pensioenkapitaal? Kunnen we onze positie als lange termijnbelegger uitbaten door in bedrijven te stappen die duurzaam financiële waarde creëren én bijdragen aan het oplossen van de grootste problemen van onze tijd?

Die problemen zijn op het hoogste mondiale podium duidelijk benoemd: de UN Sustainable Development Goals. Daaruit zijn er vier geïdentificeerd als thema’s waar PGGM beleggingen in oplossingen op richt: klimaat, waterschaarste, voedselzekerheid en gezondheidszorg. De uitdaging is nu beleggingen te vinden die tastbaar bijdragen aan een betere wereld, onder de voorwaarde van marktconform financieel rendement.

Zo doen we recht aan wat we zien als onze centrale opdracht: beleggen voor een goed pensioen, dat genoten kan worden in een leefbare wereld.

Lastiger
Op papier is dit prachtig, maar de praktijk is lastiger. Zo moet er nog veel verbeteren aan het meten van impact, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat. In een werkgroep van de Financial Stability Board mag ik dit jaar een bijdrage leveren aan het opstellen van heldere, vergelijkbare regels hoe bedrijven hun klimaatgerelateerde informatie kunnen opnemen in hun financiële rapportages. Als pensioenbelegger in klimaatoplossingen hebben we groot belang bij betrouwbare data op dit vlak.

In 2015 deden we zowel private als beursgenoteerde beleggingen in oplossingen. Enkele voorbeelden: windmolenpark Baltic-2 (Infrastructuur), voedselverpakkingsbedrijf SIG Combibloc (Private Equity), green bonds ING en ABN Amro (Bedrijfsobligaties ontwikkelde markten), Brazil Foods (Bedrijfsobligaties opkomende markten), Amvest Living and Care (Privaat vastgoed) en Green Deposit Rabo (Kas). We telden in totaal veertien beleggingen in verschillende beleggingscategorieën die ‘impact’ genereren.

Over de meetbare impact van zulke beleggingen, vertellen we meer in ons PGGM Jaarverslag Verantwoord Beleggen 2015. Zo is de impact van onze wateroplossingen gelijk aan het gemiddeld watergebruik van 3,4 miljoen Nederlanders. De belegde bedragen in ‘oplossingen’ zijn nu aan het toenemen, vooral in het domein van klimaat, maar de gemeten ‘impact’ oogt nog wel bescheiden. Door de meetbaarheid te verbeteren, hopen we twee zaken te bereiken: een beter begrip van de mogelijkheden van impact-beleggen; nog meer bewijs van tastbare impact door de inzet van pensioengeld.

Artikel delen of printen

klik op het icoon