• 23 mrt 2020
  • Blog
  • Vermogensbeheer
Gettyimages 1158394208

Ondernemingen: breng mensenrechtenrisico's in kaart

​Veel grote ondernemingen hebben mensenrechtenrisico’s nog onvoldoende in beeld, aldus Cedric Scholl.

PGGM vindt het essentieel dat ondernemingen waarin wij beleggen mensenrechten respecteren. Denk daarbij aan landrechten, veilige werkomstandigheden, een leefbaar loon of kinderrechten. Daarover is gelukkig bijna iedereen het eens. Toch is het helaas niet mogelijk om mensenrechtenschendingen honderd procent uit te bannen.

Grote beursgenoteerde ondernemingen hebben lange en complexe toeleveringsketens, met vaak duizenden productielocaties en toeleveranciers overal ter wereld. Het komt geregeld voor dat er ergens in een dergelijke keten misstanden plaats vinden – de betreffende onderneming is daar lang niet altijd tijdig van op de hoogte. Voorbeelden hiervan zijn conflicten over het eigendom van land tussen mijnbouwbedrijven en de inheemse bevolking, of werknemers in de textielindustrie die amper genoeg verdienen om in hun eerste levensbehoeften te voorzien.

Juist omdat het vrijwel onmogelijk is te garanderen dat mensenrechten in de toeleveringsketen gewaarborgd worden is het belangrijk dat ondernemingen mensenrechtenrisico’s in kaart brengen. Daarom is het inrichten van een zogenaamde mensenrechten due diligence proces essentieel.1 Dat proces wordt nader uitgewerkt in de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en bestaat uit zes stappen2:

  1. Het integreren van verantwoord ondernemen3 in beleid en managementsystemen
  2. Het identificeren van daadwerkelijke en potentiële negatieve impact gerelateerd aan de bedrijfsvoering, de producten of diensten van een onderneming;
  3. Het beëindigen, voorkomen en mitigeren van negatieve impact;
  4. Het monitoren van de implementatie en de resultaten;
  5. Communiceren over hoe negatieve impact geadresseerd word;
  6. Bieden van -of bijdragen aan- herstel en/of verhaal waar nodig.


Uit onderzoek van de Corporate Human Rights Benchmark (CHRB)4 blijkt dat bijna de helft van de tweehonderd onderzochte ondernemingen over geen enkele van deze due diligence stappen rapporteert. PGGM heeft dit soort rapportages juist nodig om de mensenrechtenrisico’s in onze beleggingsportefeuille in kaart te kunnen brengen. Wij moeten deze risico’s kunnen mitigeren en waar mogelijk voorkomen. Hiervoor wenden we onze invloed als aandeelhouder aan treden wij in dialoog met ondernemingsbestuurders.

Om ondernemingen aan te sporen om te rapporteren over hun mensenrechten due diligence, steunen wij het Investor Statement van de Investor Alliance for Human Rights5 waarin ondernemingen worden opgeroepen publiek te rapporteren over hun mensenrechten due diligence en daarmee hun score in de CHRB te verbeteren.

Lees hier het statement: 'Investor Statement Calling on Companies to Improve Performance on the Corporate Human Rights Benchmark'. (pdf)

1) Zie P.18-19 van de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNPGs): https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
2) Deze worden nader uitgewerkt in de Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct van de OESO: http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf.
3) Responsible Business Conduct (RBC).
4) Zie: https://www.corporatebenchmark.org/.
5) Zie: https://investorsforhumanrights.org/.

Artikel delen of printen

klik op het icoon