• 15 feb 2016
 • Blog
 • Vermogensbeheer
 • Pensioen

Onze top 5 EU- prioriteiten

​PFZW en PGGM reageren op Call for Evidence ten aanzien van het EU-regelgevingskader voor financiële diensten.

Aan het einde van september vorig jaar publiceerde de Europese Commissie een actieplan voor het realiseren van een Kapitaalmarkt Unie. De Europese Commissie ondernam als onderdeel van het actieplan een uitgebreide inventarisatie van voorbeelden en bewijs om vast te stellen waar het nieuwe EU-regelgevingskader voor financiële diensten niet goed functioneert en waar we onbedoelde gevolgen zien. Als pensioenfonds en pensioenuitvoerder PFZW en PGGM hechten we een groot belang aan de regulerende en toezichthoudende rol van de EU in de financiële markten. Deze zogenaamde Call for Evidence gaf ons de gelegenheid om onze zorgen te uiten en waar mogelijk oplossingen aan te reiken.

Download het volledige position paper (pdf).

 1. Cash variation margin onder EMIR en CRD IV
  Er is nog geen robuuste centrale clearing oplossing ontwikkeld voor pensioenfondsen welke zal functioneren in gespannen marktomstandigheden. Wij vragen betrokken beleidsmakers en andere belanghebbenden ervoor te zorgen dat er een geschikte oplossing wordt ontwikkeld welke robuust is en ook zal werken in gespannen marktomstandigheden.
 2. Synthetische, of risk sharing securitisaties zijn geschikt voor STS securitisatie verordening
  Wij pleiten ervoor dat synthetische securitisatie onder de scope gaat vallen van de voorgestelde regelgeving voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde (STS) securitisaties. Synthetische securitisaties welke voldoen aan bepaalde stricte criteria zijn goed voor de economie, conceptueel eenvoudig en geschikt voor standaardisatie. Vanuit een oogpunt van financiële stabiliteit, zijn ze vaak te verkiezen boven true sale securitisaties, zeker als ze kunnen helpen bij de overdracht van risico's buiten de bankbalans door deze te delen met beleggers buiten de banksector.
 3. MiFID II: Pre- en post-trade transparantie is potentieel ontwrichtend
  PGGM en PFZW ondersteunen post-trade transparantie om markt verstorend gedrag van marktdeelnemers en marktprijs verstoring te voorkomen. Een onderscheid tussen pre-trade en post-trade transparantie naar de markt en pre-trade en post-trade transparantie aan de toezichthouders zouden we verwelkomen.
 4. Harmonisatie van de fiscale regels nodig
  Naar onze mening zal een geharmoniseerde definitie van 'pensioenfonds' een belangrijke bijdrage leveren bij het wegnemen van ongewenste en onnodige belemmeringen voor pensioenfondsen bij het investeren in andere EU-lidstaten en daarmee het verzilveren van binnenlandse fiscale aanspraken en voordelen die gelden voor pensioenfondsen in andere EU-lidstaten.
 5. Algoritmische handel wordt steeds mainstream. Duidelijk onderscheid tussen high frequency trading en algoritmische handel is nodig onder MiFIDII.
  Regulering is gewenst en toezicht is nodig op de manier waarop algoritmische handel en high frequency trading door spelers in de financiële markt wordt gebruikt, het is immers het gedrag van de spelers zelf dat tot uitwassen leidt.

Artikel delen of printen

klik op het icoon