• 05 feb 2018
  • Blog
  • Pensioen

Pensioen en bronbelasting: hindernissen wegnemen

Het is in het belang van de pensioenfondsdeelnemer dat de Europese Unie efficiënter wordt in het heffen van dividendbelasting, schrijven Jesse Martens en Niels Krook.
Niels Krook 480X480 Pggm

Niels Krook

Principal Tax Counsel

Meer dan de helft van het kapitaal dat PGGM beheert voor haar pensioenfondsklanten wordt belegd in de landen van de Europese Unie. Op grond van EU-recht wordt voorgeschreven dat buitenlandse en lokale pensioenfondsen op dezelfde wijze worden betrokken in de belastingheffing van een lidstaat.

Helaas bestaat binnen de EU nog geen gemeenschappelijke fiscale definitie van ‘pensioenfonds’. Daardoor is het in allerlei EU-landen als buitenlands fonds vaak lastig om dezelfde fiscale behandeling te krijgen als een lokaal fonds. PGGM steekt hier veel energie in voor haar klanten. In een EU-lidstaat wordt een lokaal pensioenfonds vaak uitgezonderd van belastingheffing (o.a. dividendbelasting) over beleggingsinkomsten, net zoals dat in ons land het geval is. Daarbij geldt het principe dat die belasting uiteindelijk wordt afgedragen bij het uitbetalen van pensioenen.

Daarnaast is het zo dat een inwoner van Nederland - dit geldt ook voor een Nederlands pensioenfonds - in veel gevallen een gereduceerd dividendbelastingtarief kan claimen op grond van een door Nederland gesloten belastingverdrag met het land waarin het dividend wordt uitgekeerd. Op papier is dit een administratieve procedure.

De praktijk leert echter dat de EU op dit terrein nog niet functioneert als een goed geïntegreerde kapitaalmarkt. PGGM wordt in elke lidstaat geconfronteerd met andere nationale systemen – hiermee omgaan is complex, tijdrovend en kostenverhogend. Dit is een flinke hindernis als je beleggingen hebt in bijna alle EU-lidstaten.

Concreet betekent dit dat PGGM dienstverleners inschakelt om teveel betaalde dividendbelasting terug te krijgen. Omdat dit gepaard gaat met aanzienlijke kosten voor onze klanten, steunen we het streven van de Europese Commissie om hier samen met de EU-lidstaten een einde aan te maken. Daarvoor is recent door de Europese Commissie een gedragscode ontwikkeld die EU-lidstaten moet helpen om hun dividendbelastingprocedures efficiënter in te richten.

PGGM roept Nederland en alle andere lidstaten op om de voorstellen in deze gedragscode te implementeren, waarbij:

  • de EU-lidstaten samenwerken aan één (integrale pan-Europese) oplossing, die bij voorkeur bestaat uit een ‘single IT platform’ voor de hele EU;
  • eerlijke procedures worden gehanteerd en voldoende is gewaarborgd dat misbruik wordt tegengegaan;
  • binnen de EU één fiscale definitie van ‘pensioenfonds’ wordt gehanteerd zodat een EU-pensioenfonds op basis van wederkerigheid in een andere lidstaat toegang krijgt tot de geldende belastingstatus van een lokaal pensioenfonds.


Dit helpt om het belastingsysteem binnen de EU eerlijker en eenvoudiger te maken – en bespaart kosten voor pensioendeelnemers.

Artikel delen of printen

klik op het icoon