• 15 nov 2016
  • Blog
  • Pensioen

Pensioen en rentegevoeligheid

Door de rentedaling de afgelopen jaren keren veel Nederlandse pensioenregelingen hun deelnemers minder uit dan beoogd. Ook buitenlandse pensioenregelingen met kapitaaldekking staan onder druk door de wereldwijde daling van de rente.
20161115 Rentegevoeligheid

De rentegevoeligheid van pensioenen wordt als een probleem ervaren. Samen met Marcel Lever, Programmaleider Pensioenen bij het Centraal Planbureau (CPB), heb ik de rol onderzocht van het contract, het toezicht en het beleggingsbeleid bij de rentegevoeligheid van uitkeringen en premies.

Lees hier het door het Centraal Planbureau gepubliceerde onderzoek: 'Pensioen en rentegevoeligheid'(pdf)

Artikel delen of printen

klik op het icoon