• 14 okt 2020
  • Blog
  • Vermogensbeheer
Eutaxonomy (1)

Pensioen heeft baat bij sterkere EU-kapitaalmarkt

Op 24 september 2020 presenteerde de Europese Commissie het nieuwe actieplan om de kapitaalmarktunie te versterken. PGGM heeft namens de Nederlandse pensioensector actief bijgedragen aan dit plan, schrijven Michel de Jonge en Nick Jansen.
Michel De Jonge 480X480 Pggm

Michel de Jonge

Manager international Public Affairs

In ‘A capital markets union for people and businesses’ presenteert de Europese Commissie zestien acties voor een sterkere kapitaalmarktunie, die het voor Europese spaarders, beleggers en bedrijven makkelijker maakt om in heel Europa – buiten de eigen landsgrenzen – te investeren en kapitaal op te halen.

De Commissie wil het digitale en duurzame herstel van de economie versnellen door private financiering toegankelijker te maken voor Europese bedrijven. Daarnaast moet de Europese Unie een veiligere plek worden om te sparen en investeren en moeten nationale kapitaalmarkten verder geïntegreerd worden.

Met het actieplan neemt de Commissie in grote lijnen het advies over van een High-Level Forum waarin PGGM Chief Investment Management Eloy Lindeijer namens de Nederlandse pensioensector zitting had. In een eerder blog reageerde Eloy Lindeijer op het verschijnen van het eindrapport van dit Forum.

Belang kapitaalmarktunie voor PGGM
Om het belang aan te geven van een goed functionerende Europese interne kapitaalmarkt: ongeveer de helft van de 240 miljard euro die PGGM beheert voor onder meer PFZW is belegd binnen de EU. Het is derhalve cruciaal dat er een stabiele en veilige markt wordt gecreëerd, met duidelijkheid over lange termijnbeleid met betrekking tot de doorontwikkeling van de kapitaalmarktunie.

De Europese Commissie verbindt het actieplan nauw met de Europese Green Deal. Zo is het voornemen om een centrale database in te richten met duurzaamheidsdata over ondernemingen, waar beleggers uit kunnen putten bij het verduurzamen van hun vermogen.

Ook legt de Europese Commissie nadruk op het belang van risicodragend kapitaal voor Europese bedrijven. Op dit moment is het voor bedrijven nog zeer gunstig om zich met vreemd vermogen te financieren. De Europese Commissie wil equity voor zowel bedrijven als investeerders aantrekkelijker maken door het wegnemen van transnationale belemmeringen.

Daarnaast wil de Commissie de securitisatiemarkt verbeteren om kapitaal ook meer beschikbaar te maken voor het Europese MKB. Dit is een beleggingscategorie waar PGGM veel expertise heeft, zowel waar het gaat om de uitvoering als het bijdragen aan standaarden voor een gezonde en veilige securitisatiemarkt.

Drie concrete aanbevelingen van het High-Level Forum zijn door de Europese Commissie omarmd om in de hele EU de toereikendheid van pensioenen te vergroten. De Pensioenfederatie heeft zich in een reactie hierover uitgelaten.

Actieve opstelling smaakt naar meer
De keuze van PGGM om bewust actief bij te dragen aan het dossier van de kapitaalmarktunie wordt gemotiveerd door het feit dat de Nederlandse pensioensector een prominente plek heeft in het Europese financiële landschap. Dit vraagt om een open houding en constructieve opstelling richting beleidsmakers in Brussel.

PGGM is betrokken bij meerdere initiatieven ter versterking van de Europese kapitaalmarktunie waarbij we meedenken met de regelgevers in de EU. Ons vertrekpunt is steeds het borgen van het belang van deelnemers in pensioenfondsen, zij moeten als eindgebruikers in het financiële stelsel de voordelen ontvangen die een kapitaalmarktunie kan bieden.

Zo leveren we input voor regelgeving voor Balance Sheet Synthetische Securitisatie, zodat pensioenfondsen op een verantwoorde wijze kunnen beleggen in leningenportefeuilles van banken met voldoende zicht op de risico’s. We werken samen met verschillende Europese pensioenpartijen in een initiatief om een Europees Pensioen Register (European Tracking Service) op te zetten, zodat werknemers met grensoverschrijdende arbeidscontracten hun volledige pensioenopbouw gemakkelijk kunnen inzien. Ook is PGGM actief in het Sustainable Finance Platform van de EU dat nieuwe initiatieven gaat nemen voor beleggers en ondernemingen om verduurzaming van kapitaal en productie te bevorderen.

Artikel delen of printen

klik op het icoon