• 09 dec 2016
  • Blog
  • Vermogensbeheer

Pensioenkapitaal vindt weg naar succesvolle PPS-markt

​Hoe kunnen we lange termijn-pensioenkapitaal goed laten werken voor de samenleving? Dat kan onder meer via een goed ontwikkelde PPS-markt, schrijft Erik van de Brake.
Erik Van De Brake 480X480 Pggm

Erik van de Brake

Chief Transformation Officer

De indrukwekkende nieuwe zeesluis die nu bij IJmuiden wordt aangelegd, wordt mede gefinancierd door PGGM. Het is een mooi voorbeeld van de tot bloei gekomen Nederlandse PPS-markt, waarin de overheid publieke projecten aanbesteedt waar private partijen op inschrijven. Deze investering past ons goed: we zoeken projecten van voldoende omvang om er efficiënt, voor de lange termijn en tegen lage kosten in te beleggen. Er is voldoende pensioenkapitaal beschikbaar, maar het is niet zo eenvoudig om voldoende investeringsmogelijkheden te vinden.

Als pensioenbelegger met de ambitie om in Nederland te investeren, is het goed om te zien hoe Publiek Private Samenwerking (PPS) na een aarzelend begin zo’n vijftien jaar geleden inmiddels een concrete pijplijn van projecten heeft opgeleverd.

Bij PPS projecten werken de overheid (Rijkswaterstaat, Rijksgebouwendienst, provincies of gemeenten) samen met bedrijven, banken en beleggers aan infrastructuurprojecten via geïntegreerde contractvormen. Deze contracten kunnen aantrekkelijk zijn voor grote langdurige projecten voor bijvoorbeeld ontwerp, bouw, financiering en onderhoud van overheidsgebouwen, scholen, wegen, sluizen enzovoorts.
Het leidt vaak tot projecten met betere kwaliteit en voor minder geld. Bovendien worden deze projecten veel vaker op tijd en binnen de begroting opgeleverd, wat meerwaarde genereert voor de overheid en de maatschappij. Het zijn projecten die prima passen in onze visie om als lange termijnbelegger bij te dragen aan de economische ontwikkeling van ons land.

Ruim vijf jaar geleden heeft PGGM een samenwerking met de Koninklijke BAM Groep voor PPS- projecten in een aantal Noord-West-Europese landen opgezet. In deze joint venture hebben we onder meer volop geïnvesteerd in Nederland, zoals in verschillende wegprojecten (A59, A12 en N33), in de onlangs opgeleverde nieuwbouw van het gebouw van de Hoge Raad in Den Haag en in de in aanbouw zijnde huisvesting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waarin ook het ministerie van Buitenlandse Zaken geplaatst wordt.
En dan is er natuurlijk de nieuwe zeesluis in IJmuiden: met 500 meter lengte, 70 meter breedte en 18 meter diepte is het de grootste zeesluis ter wereld. Door de joint venture met Koninklijke BAM Groep maakt PGGM alleen al in Nederland een bouwvolume van bijna twee miljard euro mogelijk.

Naast deze bestaande investeringen is er een duidelijke pijplijn van PPS-projecten die de komende jaren door de overheid aanbesteed worden, waaronder de verbreding en onderhoud van de Afsluitdijk (een investering van ruim 800 miljoen euro), overheidsgebouwen, en de aanleg van wegen en tunnels in Nederlands. Deze pijplijn maakt het voor private partijen aantrekkelijk om actief te bieden op deze grote geïntegreerde contracten voor ontwerp, bouw, financiering en onderhoud.
Met haar consistente beleid van gestandaardiseerde contracten, een heldere risicoverdeling en een duidelijke pijplijn heeft de Nederlandse overheid voorspelbaarheid in de markt gecreëerd. Dat heeft diezelfde overheid veel geld bespaard, tot en met 2009 ging het volgens de regering al om ruim 700 miljoen euro. Bovendien geeft Rijkswaterstaat aan dat PPS-projecten ons land niet alleen in staat stelt om projecten binnen gestelde tijds- en financiële normen te realiseren, maar dat deze PPS-aanbestedingen innovatie stimuleren en daarmee de economie van ons land.

Een gericht en consistent overheidsbeleid en een duidelijke pijplijn levert veel waarde op voor ons land. Dat is ook duidelijk geworden bij de aanleg van windparken op zee. De eerste aanbestedingen voor windparken voor de kust van Zeeland en Zuid-Holland hebben inmiddels plaatsgevonden. Minister Kamp van Economische Zaken toonde zich erg tevreden over het bereikte resultaat, waarmee veel subsidie bespaard kon worden. Als lange termijnbelegger is PGGM zeer geïnteresseerd om ook een rol te spelen in deze Nederlandse projecten. Tegelijkertijd roepen we de overheid op dit beleid voort te zetten en ookandere sectoren van de infrastructuurmarkt open te stellen voor samenwerking tussen de overheid en private partijen: ten behoeve van een waardevolle toekomst voor ons land.

Artikel delen of printen

klik op het icoon