• 19 apr 2016
  • Blog
  • Vermogensbeheer

PGGM belegt in groene obligatie van Alliander

​De Green Bond van Alliander past goed in de beleggingen die financieel rendement en klimaatwinst opleveren, menen Sevinc Acar en Piet Klop.
Piet Klop 480X480 Pggm

Piet Klop

Head of Responsible Investment

​PGGM heeft 15 miljoen euro belegd in de ‘green bond’ die op 18 april 2016 door het stroomnetwerkbedrijf Alliander is uitgegeven. De obligatie van 300 miljoen euro bleek zeer populair onder beleggers en werd maar liefst vijf maal overschreven. Met de opbrengst kan Alliander investeren in de ontwikkeling van zogenaamde ‘smart grids’ in Nederland.

Met smart grids wordt ingespeeld op een duurzamere energiehuishouding van de toekomst. Daarbij gebruiken consumenten veel meer elektriciteit, onder meer voor het opladen van elektrische auto’s. Een steeds groter deel daarvan zal decentraal worden opgewekt met zonnepanelen of windturbines. Afhankelijk van de zon en de wind zullen huishoudens en bedrijven overtollige stroom kunnen leveren aan het netwerk, of juist moeten onttrekken.

Een smart grid zal dus tweerichtingsverkeer moeten toelaten. Daar hoort een infrastructuur bij van slimme meters en monitoringsystemen waarmee de vraag en het aanbod van energie op elkaar worden afgestemd en de stroomvoorziening vanuit de centrale aangepast kan worden aan hoeveel zonne- en windenergie er lokaal wordt opgewekt.

Een deel van de 300 miljoen euro die Alliander heeft opgehaald zal worden gebruikt voor de financiering van het eerste grootschalige ‘smart grid’ van Nederland, voor tienduizend bewoners in Amsterdam Nieuw West. Met dit zeer innovatieve project wil Amsterdam zich profileren als een ‘smart city’ met een duurzame energievoorziening. Het voordeel voor de inwoners in Nieuw West is dat maximaal gebruik kan worden gemaakt van de zelf opgewekte energie in een systeem dat robuust is en relatief onafhankelijk van het hoogspanningsnetwerk (en eventuele prijsstijgingen).

Maar het grootste voordeel is misschien wel voor het klimaat. Slimme netwerken en meters verlagen de behoefte aan fossiele energie die door kolen- en gascentrales wordt opgewekt. Daarmee past de technologie goed binnen de ‘Beleggingen in Oplossingen’ waarmee PGGM voor haar klanten financiële rendementen combineert met maatschappelijk gewenste resultaten, zoals een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Deze green bond is financieel aantrekkelijk voor PGGM omdat Alliander met een kredietwaardigheid van Aa2/AA- een fundamenteel sterk bedrijf is, dat goed past binnen de strategie van het PGGM Credits Fonds. Het betreft een ‘plain vanilla’ green bond, wat betekent dat deze precies hetzelfde is als een gewone obligatie van Alliander, met als extraatje dat de opbrengsten volledig ten goede komen aan op voorhand bekende ‘groene’ activiteiten.

De Alliander green bond voldoet daarmee aan de ICMA Green Bond Principles, een vrijwillige richtlijn die door beleggers, waaronder PGGM, issuers en underwriters is overeengekomen om transparantie en integriteit op de markt van green bonds te bevorderen.

Behalve green bonds selecteert PGGM ook andere beleggingen in oplossingen voor de thema’s klimaat, water, voedsel en gezondheid. Het doel is om in 2020 tenminste 20 miljard euro in dergelijke oplossingen belegd te hebben in zowel vastgoed, infrastructuur, private equity en beursgenoteerde ondernemingen. En dat alles met behoud van het financiële rendement dat we van deze beleggingscategorieën verwachten. Een hele uitdaging maar niet onmogelijk zoals Alliander laat zien.

Artikel delen of printen

klik op het icoon