• 21 apr 2022
  • Blog
  • Pensioen
Gettyimages 649488328

PGGM blij met verzending Wet Toekomst Pensioenen aan de Tweede Kamer

Afgelopen week is de Wet Toekomst Pensioenen naar de Tweede Kamer gestuurd, een mijlpaal in een intensief en impactvol traject.
Elles Diepeveen Van Cromvoirt 480X480 Pggm

Elles Diepeveen - van Cromvoirt

Directeur Corporate Communicatie en Reputatie

Een belangrijke mijlpaal in een lang proces 
Al meer dan 10 jaar wordt in “Den Haag” gesproken met werkgevers- en werknemersorganisaties en de pensioensector over een herziening van het pensioenstelsel. In 2019 is uiteindelijk een akkoord bereikt. In januari 2021 hebben we via de consultatieronde al input geleverd op het concept wetsvoorstel, samen met onze klant Pensioenfonds Zorg & Welzijn en de Pensioenfederatie. Afgelopen maand is de Wet Toekomst Pensioenen naar de Tweede Kamer gestuurd. We verwachten in ieder geval rondetafelgesprekken waarbij Kamerleden experts zullen uitnodigen om hen te bevragen over het wetsvoorstel, de eerste daarvan heeft afgelopen vrijdag plaatsgevonden.

De beoogde inwerkingtreding van de wet is 1 januari 2023. Dat betekent dat de wet binnen negen maanden in de Tweede en daarna de Eerste Kamer moet worden behandeld. Vervolgens krijgen de sociale partners en pensioenfondsen 4 jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, dus tot 1 januari 2027. 

PGGM verwelkomt deze nieuwe mijlpaal en is blij dat er weer een nieuwe stap wordt gezet richting het nieuwe pensioenstelsel. De pensioensector is zich al druk aan het voorbereiden op het nieuwe stelsel. Wij kijken uit naar het politieke proces om vervolgens verder aan de slag te kunnen gaan met de implementatie.  

Nieuwe stelsel essentieel voor toekomstbestendig pensioenstelsel 
De nieuwe wet biedt volgens minister Schouten (Pensioenen) eerder perspectief op een koopkrachtig pensioen, omdat het pensioen straks meer aansluit bij de economische ontwikkeling van de afgelopen jaren. Daarnaast wordt het pensioen voor deelnemers transparanter en persoonlijker, omdat iedereen pensioen gaat opbouwen via een premieregeling. De pensioenpremie staat centraal en wordt voor alle leeftijden gelijk. Met de nieuwe regels zien deelnemers volgens de minister duidelijker hoeveel geld zij en hun werkgever stoppen in het pensioen en hoe snel dit groeit. Tenslotte moet het nieuwe pensioenstelsel beter aansluiten bij de arbeidsmarkt van nu. 

Met het nieuwe stelsel worden wij nog beter in staat gesteld om het pensioen te beheren van onze 4,4 miljoen deelnemers, op toekomstbestendige wijze. Tot slot, wij omarmen de ambitie van het ministerie van SZW dat de sterke punten uit het huidige stelsel, zoals de solidariteit tussen generaties, behouden blijven

Artikel delen of printen

klik op het icoon