• 28 jun 2018
  • Blog
  • Vermogensbeheer

PGGM: bouwen aan fiscale integriteit

​Een houdbaar belastingbeleid moet ingebed zijn in een breder kader van verantwoord beleggen, aldus Niels Krook.
Niels Krook 480X480 Pggm

Niels Krook

Principal Tax Counsel

In het (internationale) maatschappelijk debat wordt de laatste jaren veelvuldig gesproken over de heffing van belasting en de verantwoordelijkheid van de belastingbetaler hierin. Dit debat wordt gevoed door alle publiciteit rond gelekte data – meest recent de ‘Paradise Papers’ – die keer op keer aan de gewone belastingbetaler tonen dat partijen ondoorzichtige fiscale praktijken gebruiken om hun fair share aan belastingbijdrage te ontlopen.

Inmiddels staat het onderwerp prominent op de agenda van de G20-landen, de EU en de OESO. We zien een ontwikkeling van nieuwe regelgeving om (legale) belastingontwijking verder te beperken en een sterke behoefte aan meer transparantie op het gebied van fiscaliteit.

PGGM, met 218 miljard euro aan beleggingen onder beheer van klanten als PFZW en andere pensioenfondsen, wil transparant zijn over haar fiscale gedrag. Wij streven naar een optimaal beleggingsrendement om de pensioenambitie van onze klanten te realiseren, maar willen dit op een fiscaal verantwoorde manier behalen.

Onze opvattingen over een houdbaar, verantwoord belastinggedrag zijn ingebed in ons beleid als verantwoord belegger. We zoeken naar wegen om rendement te maken en tegelijkertijd bij te dragen aan een duurzame wereld. In zo’n wereld kan pensioenkapitaal op de lange termijn blijven renderen.

Onderdeel van die duurzame wereld is een houdbaar belastingklimaat. Daarover zijn de opvattingen in de afgelopen jaren verschoven. In dat kader heeft PGGM samen met haar klanten kritisch gekeken naar ons eigen belastinggedrag en dat van de beleggingsketen waar we onderdeel van zijn.

Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat pensioenfondsen in een complexe internationale omgeving opereren, waarin beleggingsstructuren gebruikelijk zijn. Doorgaans is PGGM minderheidsaandeelhouder en hebben wij te maken met andere mede-beleggers of fondsbeheerders zoals bij onze private investeringen in vastgoed en infrastructuur en participaties in extern beheerde fondsen.

Ongeacht de beleggingscategorie staat voorop dat we niet de randen van de wetgeving opzoeken. Fiscaliteit is voor ons geen drijvende factor van de beleggingsstrategie of de investeringspropositie. We zijn dus terughoudend met het fiscaal structureren en willen we zoveel mogelijk rechtstreeks beleggen, zoals in infrastructuur en vastgoed.

Niet elke fiscale structurering is echter discutabel. Pensioenfondsen in Nederland zijn vrijgesteld van belasting, en het pensioeninkomen bij de deelnemers wordt belast. Daardoor kan belasting die in het buitenland wordt geheven leiden tot dubbele heffingen voor de deelnemers. Dit proberen wij op een verantwoorde manier te voorkomen, waarbij fiscale structurering soms noodzakelijk is.

De kern van ons beleid is dat de fiscale aspecten van beleggingen altijd begrijpelijk, beheersbaar en uitlegbaar zijn, dubbele belasting voor de pensioenfondsen en hun deelnemers zoveel mogelijk wordt voorkomen en grotere transparantie over belastingonderwerpen noodzakelijk is.

Wij passen ons beleid al toe op nieuwe beleggingen. Ook kijken we kritisch naar de bestaande portefeuille, waarbij we ons realiseren dat omzetten van beleggingsstructuren lastig kan zijn. Bijvoorbeeld wanneer we een minderheidspositie innemen in een belegging.

Onderdeel van ons beleid is daarom dat wij onze investeringspartners, zoals externe fondsbeheerders aan wie we kapitaalbeheer hebben uitbesteed, actief aanspreken op hoe zij omgaan met fiscaliteit. Al jaren bevragen we onze investeringspartners bijvoorbeeld al hoe ze omgaan met de CO2-voetafdruk van het door hen belegde kapitaal, maar als onderdeel van verantwoord beleggen willen we nu ook nog beter inzicht krijgen in de belastingvoetafdruk. Dit leggen we uit in ons Sustainable Tax position paper (PDF).

Naast ons eigen fiscale gedrag vinden wij het ook belangrijk om een bijdrage te leveren aan het publieke debat door het adresseren van fiscale vraagstukken die pensioenfondsen en pensioendeelnemers raken. Wij blijven in dit verband constant in gesprek met de OESO, de Europese Commissie en andere internationale samenwerkingsorganen om bij te dragen aan de ontwikkeling van een uniform, eenvoudig en eerlijk fiscaal systeem voor pensioenbeleggen.

Deze maatschappelijk verantwoorde tendens in het (internationale) belastingsysteem blijft zich voorlopig in een rap tempo ontwikkelen en is in onze ogen zowel wenselijk als onomkeerbaar.

Artikel delen of printen

klik op het icoon