• 03 mei 2024
  • Blog
  • Vermogensbeheer
Kunstmest.2

PGGM en ShareAction: meer klimaatactie nodig bij Yara International

Yara, een van de grootste producenten van kunstmest wereldwijd, moet een scope 3 Net Zero doelstelling publiceren om zichzelf in lijn te brengen met het 'Parijs'-akkoord, schrijft Gillian Gailliaert.
Gillian Gailliaert

Gillian Gailliaert

Advisor Responsible Investment

PGGM en ShareAction dienen gezamenlijk een aandeelhoudersresolutie in tijdens de Algemene Vergadering van Yara International eind mei. Hierin wordt het bedrijf gevraagd om wetenschappelijk onderbouwde scope 3-doelstellingen voor de vermindering van broeikasgasemissies.

Deze doelstellingen moeten zich richten op korte, middellange en lange termijn, in lijn met het doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. Ook moeten de doelstellingen zowel upstream- als downstream-emissies omvatten en leiden tot een absolute vermindering van uitstoot.

Upstream-emissies zijn afkomstig uit de toeleveringsketen, zoals het aardgas waar kunstmest van gemaakt wordt; downstream-emissies zijn verbonden aan de toevoerketen, zoals transport of het gebruik van de kunstmest door de eindgebruiker.

Yara International, een van de grootste producenten van kunstmest wereldwijd, is ook een van de grootste uitstoters van broeikasgassen in Nederland. Dit zowel in termen van CO2-uitstoot als stikstofuitstoot, wat leidt tot negatieve effecten op de biodiversiteit en bijdraagt aan de 'stikstofcrisis' waarmee Nederland momenteel te maken heeft.

Yara heeft eerder een scope 3-reductiedoelstelling gepubliceerd die upstream- emissies uitsluit. Dit zou slechts leiden tot een vermindering van de scope 3 emissies met 11,1 procent in 2030 ten opzichte van 2021. Daarnaast heeft Yara nog geen scope 3 Net Zero doelstelling gepubliceerd.

Scope 3 is zeer relevant voor Yara, aangezien dit ongeveer driekwart van de emissies van het bedrijf vertegenwoordigt. De concurrentie van Yara, zoals BASF, het grootste chemiebedrijf van Europa, zijn begonnen met het publiceren van doelstellingen voor de vermindering van upstream-emissies.

PGGM voegde zich bij investeerderscoalitie
Sinds 2021 voert ShareAction engagement uit met Yara International, in samenwerking met Cardano Asset Management, het Greater Manchester Pension Fund en de Ethos Foundation. Eind 2023 voegde PGGM zich bij deze beleggerscoalitie om bij te dragen aan het versnellen van klimaatactie bij Yara.

De coalitie heeft tot nu toe zeven coalitiebrieven naar Yara gestuurd en heeft de onderneming drie keer gesproken om haar aan te moedigen uitgebreide scope 3-doelstellingen te publiceren. Eind april hebben we als coalitie gesproken met de Noorse regering, die de grootste aandeelhouder is van Yara International, om aan te dringen op meer klimaatactie.

Hoewel Yara heeft gezegd zich te verbinden aan het publiceren van wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen voor alle scopes, heeft het bedrijf hiervoor geen tijdlijn gegeven.

Gezien Yara's gebrek aan duidelijkheid bij het stellen van wetenschappelijk onderbouwde scope 3-doelstellingen, heeft de coalitie besloten om het verzoek ter stemming te brengen tijdens de Algemene Vergadering van Yara International in 2024.

De resolutie is succesvol ingediend en zal in stemming komen tijdens de AVA op 28 mei. PGGM zal de Algemene Vergadering van Yara International bijwonen en een verklaring afleggen ter ondersteuning van de resolutie.

 

Artikel delen of printen

klik op het icoon