• 02 okt 2017
  • Blog
  • PGGM

PGGM helpt een cirkel te sluiten

​PGGM’s oude telefoons worden ingeleverd bij Closing The Loop: hier wordt een kringloop gesloten.

In het begrip ‘Waardevolle Toekomst’, waar de PGGM-missie om draait, speelt ‘circulariteit’ een rol: in het streven bij te dragen aan een duurzamere wereld kijken we naar de keten van consumptie en productie waar PGGM onderdeel van is. We moeten af van lineaire patronen, die gepaard gaan met verspilling en natuurlijke uitputting, en de voorwaarden helpen scheppen voor een houdbare toekomst die ook toekomstige generaties perspectief geeft.

De transitie van het huidige lineaire model naar meer circulariteit is complex en vraagt dat veel stakeholders meebewegen. PGGM kan op twee manieren invloed uitoefenen op de transitie naar een circulaire economie. Via ons duurzaamheidsbeleid en met onze maatschappelijke agenda.

Als institutionele belegger staan we voor de uitdaging eventuele lineaire risico’s goed in beeld krijgen. Daartoe steken we energie in het opbouwen van gezamenlijke kennis en het uitwisselen van ervaringen. Dat doen we in de door ons in 2014 opgerichte werkgroep FinanCE met onder meer ING, RABO en ABN AMRO, de EBRD en de EIB, beleggers en kennisinstellingen (inmiddels 16 organisaties uit 9 landen). In ons rapport uit 2016 gaan we in op het effect van een circulaire economie op business modellen, corporate finance en de macro-economie; het is voor vele organisaties een basisdocument over de relatie tussen geld/financiering en CE.

Onderzoek rond CE toont aan dat er, zeker voor de Nederlandse economie, economische kansen zijn; TNO verwacht een substantiële stijging van het BBP. Ook heeft de transitie naar een CE positief effect op de arbeidsmarkt, omdat een CE minder materiaalintensief maar wel arbeidsintensief is.

Vanuit ons duurzaamheidsbeleid onderzoeken we ook hoe we zelf in ons bedrijf, bijvoorbeeld bij leveranciers, meer circulair kunnen werken. Dit heeft onder andere geleid tot het verantwoord afvoeren van onze oude mobiele telefoons in samenwerking met Closing the Loop.

Als sociale onderneming maakt Closing the Loop als eerste bedrijf ter wereld een recyclingkans van het afvalprobleem dat in Afrika ontstaat doordat er jaarlijks honderden miljoenen kapotte mobiele telefoons op de vuilnisbelt of in het illegale recyclingcircuit belanden met als gevolg vervuiling, gezondheidsschade, en verlies van kostbare metalen.

Closing the Loop koopt de afgedankte mobieltjes op en laat deze verantwoord recyclen in Europa. Zodoende wordt 90 tot 95% van metalen als goud, zilver, palladium en koper teruggewonnen uit de mobieltjes. De kringloop wordt gesloten door ondernemerschap in Afrikaanse en Aziatische landen te stimuleren en afval te behoeden van de vuilnisbelt. Closing the Loop verduurzaamt zo de industrie achter mobiele telefoons.

Voor iedere telefoon die PGGM afvoert, zorgt Closing the Loop dat er in een ontwikkelingsland een afgedankte telefoon op een verantwoorde manier wordt ingezameld en gerecycled. Daarnaast zorgt Closing the Loop voor een verantwoorde afvoer van de PGGM-toestellen.

De grootste directe voordelen van deze aanpak zijn voor de meest kansarme Afrikanen, die nu op zeer schadelijke wijze elektronisch afval verwerken. Zij profiteren direct van meer werkgelegenheid, omdat Closing the Loop hen betaalt om de telefoons in te zamelen. Maar de impact reikt veel verder. De ernstige vervuiling die elektronisch afval kan veroorzaken, neemt af.

Tegelijk profiteert de economie van de waardevolle, schaarse grondstoffen die teruggewonnen worden door deze aanpak. Deze zijn bovendien eerlijk en ‘conflictvrij’ verkregen, zonder de aarde verder uit te putten, zoals bij reguliere mijnbouw veelal gebeurt.

De aanpak van Closing the Loop draagt bij aan meer bewustzijn en bekendheid rond circulariteit. Grondstofcompensatie kan helpen invulling te geven aan circulaire ambities, vooral aangezien volledige circulariteit niet één-twee-drie georganiseerd is. PGGM steunt een Nederlandse social enterprise in verdere ontwikkeling tot circulaire expert en grootschalig importeur van waardevolle en zeldzame metalen. Bovendien vindt PGGM het ook belangrijk circulaire principes na te gaan leven in de eigen bedrijfsvoering.

Henriette Davelaar

Artikel delen of printen

klik op het icoon