• 19 mei 2017
  • Blog
  • PGGM

PGGM N.V. publiceert jaarverslag 2016

De ruim 2,9 miljoen pensioendeelnemers van onze klanten, de pensioenfondsen waarvoor we werken, rekenen op een goed en betrouwbaar collectief pensioen.

We werken vanuit partnerschap met pensioenfondsen, omdat we ervan overtuigd zijn dat we samen de complexiteit en de uitdagingen van de tijd die voor ons ligt het beste aankunnen. Het wereldwijde beleggingsklimaat, de naderende Brexit, de Amerikaanse verkiezingen, de gevolgen van een laagrenteomgeving: dit waren en zijn voor onze klanten en voor ons belangrijke thema’s. We kregen van onze klanten terug dat PGGM hen snel en goed ondersteunt bij dergelijke grote gebeurtenissen in de wereld.

Om de deelnemers van onze klanten online snel en eenvoudig inzicht te geven in hun pensioengegevens en hen zelf wijzigingen te laten doorgeven, is bij Pensioenbeheer gewerkt aan het verder digitaliseren van de verplichte pensioencommunicatie, online serviceconcepten en de overgang naar de Uniforme Pensioenaangifte (UPA) voor werkgevers. Innovatie en verdere digitalisering zijn in 2017 belangrijke speerpunten voor Pensioenbeheer om deelnemers beter te betrekken bij pensioen.

We hebben in 2016 een aantal grote transacties gedaan in de private markten. Zo is er een minderheidsbelang in Leaseplan genomen en zijn we namens onze klanten mede-eigenaar geworden van 2.400 telecomtorens in Frankrijk. Onze klant Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is voor de tiende keer uitgeroepen tot meest duurzaam beleggende pensioenfonds in Nederland, waarmee we als PGGM uiteraard ook blij zijn. Op initiatief van het Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH) heeft de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) het samen met PGGM ontwikkelde Apollo Zorgvastgoedfonds gelanceerd, waarmee wordt geïnvesteerd in (eerstelijns) zorgcentra.

We zijn met ingang van 2016 de dienstverlening gestart aan het Philips Pensioenfonds. In het najaar heeft Volo pensioen (APF) de vergunning van De Nederlandsche Bank gekregen. PGGM heeft de contracten ondertekend met onze nieuwe klant het Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). In 2017 vindt de transitie plaats, vanaf januari 2018 verzorgen we de uitvoering van de pensioenadministratie voor StiPP.

Onze ledenorganisatie PGGM&CO zet stappen in het onderling verbinden van de ruim 710 duizend leden. Het afgelopen jaar hebben we flinke vooruitgang geboekt met het (her)inrichten van een drietal online communities voor mantelzorg, verpleeghuiszorg en thuiszorg. Hierin wisselen leden kennis, ervaringen en oplossingen uit op het gebied van zorg, wonen en werk.

Vanuit onze maatschappelijke agenda dragen we bij aan de transitie naar een circulaire economie: een economie gericht op hergebruik, die aanzienlijk minder grondstoffen verspilt dan de huidige economie. Als maatschappelijk partner van het Deltaplan Dementie zijn we samen met Alzheimer Nederland en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de vijfjarige bewustwordingscampagne ‘Samen Dementievriendelijk’ gestart.

We blijven in 2017 gericht op de behoefte van onze klanten en houden onze blik op de toekomst gericht door te blijven investeren in IT, digitalisering en innovatie.

In 2017 ronden we het veranderprogramma Daadkrachtig Vernieuwen af dat we in 2014 zijn gestart. Doelstelling is om aan het einde van het jaar een hogere wendbaarheid en lagere kosten te realiseren. Dit betekent nogal wat voor de PGGM-medewerkers. Aan de ene kant flinke kostenbesparingen en afscheid nemen van collega’s. Aan de andere kant zelf aan de slag om wendbaarder worden en samen te werken in multidisciplinaire teams. In alle gelederen van PGGM zijn forse inspanningen verricht en we zien dat dit zijn vruchten afwerpt. Ik wil, mede namens mijn EC-collega’s, alle medewerkers bedanken voor de grote inzet om met elkaar te werken aan een nog beter PGGM.”

Else Bos
Chief executive officer PGGM N.V.

Lees hier het PGGM jaarverslag jaarverslag 2016 N.V.

Artikel delen of printen

klik op het icoon