• 14 jun 2016
  • Blog
  • PGGM

PGGM publiceert jaarverslagen 2015

​2015 was voor PGGM een jaar met wederom veel dynamiek, niet alleen in ons werk maar ook voor onze medewerkers zelf.

De omgeving waarin wij werken is op dit moment niet gemakkelijk: lage rentes, lage dekkingsgraden, discussies over de toekomst van het pensioenstelsel, onzekerheid bij deelnemers van onze klanten over hun pensioen, enzovoorts. Maar ik kijk positief terug op de resultaten die we hebben gerealiseerd waarvan ik er enkele kort uitlicht.

We hebben in 2015 de transitie van drie nieuwe klanten (de Stichting Bedrijfstakpensioen- fonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf, de Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen en de Stichting Philips Pensioenfonds) succesvol afgerond. Wij heten deze klanten en hun deelnemers van harte welkom en verwachten een lange en goede samenwerking.

Het vermogen dat wij voor onze klanten beheren groeide in 2015 licht: van 182 miljard euro aan het begin van het jaar naar 183,3 miljard euro eind 2015. Rendementen waren in 2015 lager dan gewenst, waarbij onze relatieve resultaten op een mooi niveau lagen. Nationaal en internationaal stelden we, voor en namens onze klanten, succesvol thema’s op het gebied van verantwoord beleggen aan de orde. Regelmatig haalden we daarmee positief de binnen- en buitenlandse pers om zo ook onze goede reputatie en die van de klanten te bestendigen. In het kader van de Nationale Pensioendialoog en de vernieuwing van het pensioenstelsel zetten we onze expertise volop in om de pensioenfondsen waarvoor wij werken optimaal te faciliteren en te positioneren. We werkten uiteraard ook hard aan de ontwikkeling van een Algemeen Pensioenfonds (APF), dat we in 2016 ‘lanceren’.

Vanuit onze maatschappelijke agenda, die we eind 2014 startten, zijn we met verschillende projecten aan de slag gegaan. Eén project stimuleert bijvoorbeeld de groei naar een circulaire economie. Een ander project ondersteunt de strijd tegen dementie in het kader van ons maatschappelijk partnerschap met Alzheimer Nederland. Bij onze ledenorganisatie PGGM&CO stond in 2015 de reorganisatie, vernieuwing en innovatie centraal.

Intern stond 2015 vooral in het teken van het programma Daadkrachtig Vernieuwen. Het was het eerste volledige jaar van het programma. Met een totale kostenbesparing eind 2015 van 15 miljoen euro (sinds de start halverwege 2014) lopen we goed op schema. We sloten 2015 af met een positief resultaat van 1,8 miljoen euro. De kostenbesparingen geven we door aan onze klanten in de vorm van steeds scherpere fees.

Het is mijn overtuiging dat daadkrachtig vernieuwen noodzakelijk is om als PGGM sterk en relevant te blijven. In 2015 leidde dat al tot grote veranderingen, ook bij mensen, dat besef ik goed. Maar de veranderingen brengen ons dichter bij ons gewaagde doel: het zijn van een coöperatief topmerk. Ik geloof echt dat we daarvoor dichtbij onze klanten moeten staan, wendbaar moeten zijn en aan ons kostenniveau moeten blijven werken. En ik geloof ook dat een herkenbare maatschappelijke agenda én een ledenorganisatie ons bijzonder maken, juist ook om voor de deelnemers van onze klanten en onze leden een waardevolle toekomst te kunnen bieden.

Dat alles gaat gepaard met enorm hard werken, zeker het afgelopen jaar, en het vieren van de successen die we daarbij halen. Dat hebben we gedaan, en daarvoor wil ik alle medewerkers van PGGM complimenteren en bedanken, natuurlijk mede namens mijn collega’s in het executive committee. Langs deze weg wil ik ook nog Paul Loven bedanken voor zijn inzet voor PGGM. Paul nam in 2015 afscheid als Chief financial & risk officer en is opgevolgd door Paul Boomkamp.

Voor PGGM wordt 2016 ook weer een intensief jaar. Een jaar waarin drie belangrijke thema’s centraal staan: onze respons op de veranderende wensen en eisen van klanten en markten, IT als aanjager voor vernieuwing én het blijven versterken van onze cultuur.

Else Bos
Chief executive officer PGGM N.V.

Artikel delen of printen

klik op het icoon