• 12 apr 2016
  • Blog
  • Vermogensbeheer

Private Equity in de schijnwerpers houden

​Eind maart 2016 debatteerde de Tweede Kamer over Private Equity. Eric-Jan Vink constateert dat de sector in beweging komt.

​Een uitdaging aan de Private Equity-sector

Het maatschappelijke debat dat zich vorig jaar heeft ontsponnen over de rol van Private Equity in Nederland, heeft deze relatief onbekende sector uit de coulissen naar voren gehaald. Vooral de initiatiefnota van Tweede Kamerlid Henk Nijboer, begin 2015 gepresenteerd, was een uitdaging aan de Private Equity-sector om meer van zichzelf en haar toegevoegde waarde te tonen.

PGGM, dat veel pensioengeld belegt in Private Equity, mengde zich graag in dit debat. We hebben het aangegrepen om te laten zien welk belang deze sector heeft voor de economie en de werkgelegenheid, voor het pensioen van premiebetalers, en zeker ook om de Private Equity-industrie aan te sporen verantwoording af te leggen voor hun werkwijze. Daarbij hebben wij aangegeven volgens welke principes wij streven naar een verantwoorde Private Equity (pdf).

Wat ons betreft blijft Private Equity in de schijnwerpers staan, waar ze vorig jaar in trad. De equity mag dan ‘private’ zijn, ze raakt natuurlijk publieke belangen. En als coöperatieve pensioenbelegger dienen wij ons uiteraard rekenschap te geven van het publiek belang.

Terugkijkend constateren we dat Nijboer’s initiatiefnota en de discussie die daarmee werd gestart, veel in beweging heeft gebracht, binnen de politiek maar ook daarbuiten.

Een belangrijk winstpunt is dat we nu een genuanceerder debat voeren over Private Equity. Dat laat ruimte voor het benoemen van ongewenste praktijken binnen deze manier van investeren, zonder voorbij te gaan aan de belangrijke rol die Private Equity ook kan spelen in de economie. Een zuivere dialoog stelt ons in staat scherp te stellen wat we onacceptabel vinden, en te verantwoorden hoe we pensioenkapitaal verantwoord willen inzetten in het Private Equity-domein.

In dit licht is het goed dat het kabinet naar aanleiding van de nota-Nijboer een onderzoek laat uitvoeren naar Private Equity-investeerders in Nederland. Zo’n onderzoek kan bijdragen aan de vorming van een nog objectiever beeld van de Private Equity-praktijk. Tegelijkertijd heeft het kabinet aangekondigd fiscale regelgeving aan te passen om ongewenste praktijken te voorkomen.

Nieuwe gedragscode
Ook de branchevereniging voor Private Equity-managers NVP heeft de handschoen opgepakt: ze ontwikkelt nu een nieuwe, sterke gedragscode. Dat kan een goed instrument zijn om de sector naar een hoger maatschappelijk plan te tillen. En diezelfde NVP heeft aangeven samen met haar leden actiever de communicatie aan te gaan met de samenleving. Wij zouden het toejuichen als Private Equity-managers meer van zichzelf laten zien, een beter zicht bieden op de investeringen die ze doen en wellicht zelfs hun dilemma’s openlijk durven benoemen.

Vanuit ons perspectief is het ten slotte verheugend dat het kabinet erkenning uitspreekt over de inspanningen van pensioenfondsen om openheid te verschaffen over kosten(structuren). PGGM heeft ten behoeve van zijn klanten in de afgelopen jaren veel gedaan om inzicht te verkrijgen in die kosten, en die kennis ook gedeeld met de pensioensector. Het is goed dat het kabinet zich schaart achter de oproep in de initiatiefnota aan de Private Equity-sector om meer inzicht te geven in de kosten die zij berekent aan beleggers, en in de winsten die zij ontvangt.

Als we het politieke en maatschappelijke debat tot ons laten indringen, en het gesprek hierover voeren met onze klanten, dan realiseren we ons dat pensioenfondsen alleen maar in Private Equity kunnen investeren als daarvoor voldoende draagvlak is. Daar dragen wij graag aan bij.

Dat betekent dat we ons blijven inzetten voor verantwoorde Private Equity-beleggingen, waarbij we onze eigen voorwaarden stellen bij de selectie van Private Equity managers, zoals we bijvoorbeeld hebben neergelegd in onze vorig jaar gepubliceerde beloningsrichtlijnen (pdf).

Daarnaast zullen we dit jaar samen met PFZW nieuwe wegen zoeken om de transparantie van onze beleggingen in Private Equity verder te vergroten. Wat ons betreft blijft Private Equity ook dit jaar in de schijnwerpers staan.

Artikel delen of printen

klik op het icoon