• 15 feb 2016
  • Blog
  • Vermogensbeheer
  • Pensioen

Response to call for evidence regarding the EU regulatory framework for Financial Services

​Aan het einde van september vorig jaar publiceerde de Europese Commissie een actieplan voor het realiseren van een Kapitaalmarkt Unie.

De Europese Commissie ondernam als onderdeel van het actieplan een uitgebreide inventarisatie van voorbeelden en bewijs om vast te stellen waar het nieuwe EU-regelgevingskader voor financiële diensten niet goed functioneert en waar we onbedoelde gevolgen zien.

​PFZW en PGGM reageren op Call for Evidence ten aanzien van het EU-regelgevingskader voor financiële diensten. Download de (Engelstalige) paper 'Response to call for evidence regarding the EU regulatory framework for Financial Services' (pdf).

Over PGGM
De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 31 december 2015 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van EUR 183,3 miljard. Als coöperatie helpt PGGM haar ongeveer 700.000 leden bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden. Meer informatie is te vinden via www.pggm.nl.

Artikel delen of printen

klik op het icoon