• 14 okt 2019
  • Blog
  • Vermogensbeheer
20190927 Plwf 1

Samenwerken voor een leefbaar loon

PGGM sluit zich aan bij het Platform Living Wage Financials, een samenwerkingsverband van beleggers om een leefbaar loon te bevorderen. Cedric Scholl legt uit.

PGGM vergezelt haar primaire taak – het verzorgen van een goed pensioen – van een maatschappelijke opdracht: we zetten onze beschikbare middelen in voor een betere wereld. Door ons aan te sluiten bij het Platform Living Wage Financials, komen deze twee verantwoordelijkheden samen. Als belegger zoeken we lange termijnrendementen zodat drie miljoen Nederlandse pensioenfondsdeelnemers niet in armoede hoeven te leven. Tegelijkertijd sporen we ondernemingen aan hun werknemers een ‘leefbaar loon’ te betalen, zodat ook zíj niet in armoede hoeven te leven.

Wat is een leefbaar loon?

In veel landen is het wettelijk minimumloon niet gelijk aan een leefbaar loon. In sommige landen ligt het minimumloon zo laag dat het niet voorziet in primaire dagelijkse behoeften, zoals voeding, onderdak, kleding, gezondheidszorg en onderwijs. Hoewel er geen officiële definitie van het begrip leefbaar loon is, heeft het PLWF leefbaar loon als volgt gedefinieerd: een loon dat hoog genoeg is om de basisbehoeften van werknemers en hun familie te dekken en in wat extra inkomen voorziet. De hoogte van dat loon kan per land of zelfs binnen landen verschillen.

Waarom is leefbaar loon belangrijk?

Een leefbaar loon is een fundamenteel mensenrecht.1 Mensenrechten is een van de aandachtsgebieden voor verantwoord beleggen van PGGM en haar klanten. PGGM heeft zich gecommitteerd aan de OESO-richtlijnen en de UNGP's.2 Die vragen van beleggers om ernstige mensenrechtenschendingen in de beleggingsportefeuille te adresseren. Door zich in te zetten voor een leefbaar loon geeft PGGM invulling aan die verwachting. Ten slotte sluit het thema leefbaar loon goed aan bij twee Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN: geen armoede en eerlijk werk en economische groei. PGGM wil door middel van de beleggingen voor haar klanten een bijdrage leveren aan de SDG’s.

20190927 Plwf 2 3

Over het Platform Living Wage Financials

In het Platform Living Wage Financials (PLWF) werken elf, voornamelijk Nederlandse, beleggers3 samen. Ze vragen ondernemingen waarin zij beleggen om vooruitgang te boeken richting het betalen van een leefbaar loon aan werknemers in hun toeleveringsketen. Daarbij ligt de focus op de textielsector, de voedingsmiddelensector en de detailhandel. Die sectoren zijn erg afhankelijk van handmatige arbeid. Onderzoek toont aan dat werknemers hier vaak te weinig betaald krijgen om in hun basisbehoeften te voorzien. Vaak is er weinig zicht op deze ketens van onderaannemers waar voor ons bekende merken gebruik van maken.

Transparantie toeleveringsketen luxemerken

PGGM has signed a PLWF statement that asks luxury brands to increase the transparency of their supply chains. Luxury brands are not immune to ESG risks, PLWF ascertains. Addressing the living wage issue in supply chains should result in improved human rights situations and improved business opportunities.
Momenteel zijn de leden van het platform met 44 ondernemingen in gesprek over leefbaar loon. In september 2019 heeft het PLWF de prijs voor “Active Ownership Project of the Year” van de UN Principles for Responsible Investment (PRI) gewonnen.4 PGGM is ervan overtuigd dat het PLWF een bijdrage kan leveren aan het bevorderen van een leefbaar loon en sluit zich hier graag bij aan.

1 Dat stellen onder andere de Verenigde Naties (VN) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
2 Klanten van PGGM hebben het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen (IMVB-convenant) ondertekend. Daarmee hebben ook zij zich gecommitteerd aan de OESO-richtlijnen en de UNGP’s.
3 ABN Amro; Achmea Investment Management; Amundi; ASN Bank; A.S.R.; ING; Kempen Capital Management; MN; NN Investment Partners; Robeco; Triodos Investment Management (d.d. 12 september 2019).
4 Zie: https://www.unpri.org/pri-awards-2019-case-study-platform-living-wage-financials/4841.article

Artikel delen of printen

klik op het icoon