• 06 jun 2019
  • Blog
  • Vermogensbeheer

TCFD: kwaliteit klimaatrapportages neemt toe

In het tweede TCFD-statusrapport concludeert de werkgroep dat er duidelijk vooruitgang is in het beschrijven van klimaatrisico’s in financiële rapportages. Han van der Hoorn en Marek Troszczynski van Genderen leggen uit.
Han Van Der Hoorn 480X480 Pggm

Han van der Hoorn

Senior Macro Strateeg
Marek Troszczynski Van Genderen 480X480 Pggm

Marek Troszczynski van Genderen

Senior Investment Manager

Op 5 juni 2019 heeft de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) haar tweede status-rapport gepubliceerd. Het rapport bevat een uitgebreide analyse over de voortgang in rapportage over klimaatrisico’s en de beheersing daarvan, en het gebruik van deze informatie door beleggers. De analyse wordt aangevuld met tal van voorbeelden uit een breed scala aan sectoren.

De TCFD is ingesteld in 2016, kort na de klimaatconferentie van Parijs (COP21), en publiceerde in 2017 haar aanbevelingen. Nu, twee jaar na de publicatie van die aanbevelingen, kunnen we concluderen dat de kwaliteit van klimaatrapportages aanzienlijk is verbeterd – en het aantal rapportages is toegenomen – maar ook dat er nog flinke stappen gezet moeten worden. Dit is overigens geen verrassing. Bij de publicatie van haar aanbevelingen in 2017 hield de TCFD zelf al rekening met een implementatieperiode van ongeveer vijf jaar.

485 respondenten reageerden op een uitgebreide enquete onder bedrijven en andere organisaties, waarvan liefst 91 procent aangaf de aanbevelingen van de TCFD deels of geheel te hebben opgevolgd. Europese bedrijven lopen hierbij voorop. DSM en Shell worden als voorbeelden van ‘decision-useful’ rapportages uitgewerkt.

Op sectorniveau zijn bedrijven uit de energiesector en het cluster materialen en gebouwen het verst, zeker op het onderdeel klimaatstrategie. In het algemeen blijkt scenarioanalyse nog vaak een knelpunt, omdat bedrijven beducht zijn vertrouwelijke strategische informatie prijs te geven.

Klimaatrapportages spelen ook een steeds belangrijker rol bij het maken van financierings- en beleggingsbeslissingen van financiële instellingen. 76 procent geeft aan van TCFD-rapportages gebruik te maken. Rapportage volgens het TCFD-raamwerk is ook een van de speerpunten van Climate Action 100+, het engagement-initiatief waar wij ons bij hebben aangesloten.

Het voornaamste verbeterpunt dat beleggers noemen is de vertaling van klimaat-gerelateerde risico’s en kansen naar financiële impact op bedrijven. Ook ontbreekt nog vaak het inzicht in de weerbaarheid van bedrijven onder meerdere scenario’s.

Klimaatverandering is al jaren een aandachtsgebied van PGGM en onze klanten. Het is ook een van de vier specifieke thema’s die de focus vormen van een speciaal impact-mandaat, waarvoor we een aandelenportefeuille hebben opgebouwd dat wordt beheerd door het Long-Term Equity Strategy team. Het eerder genoemde DSM heeft een belangrijke positie in deze portefeuille.

Betere rapportage over klimaatgerelateerde risico’s en -kansen, en de beheersing daarvan door bedrijven, stelt ons in staat betere beleggingskeuzes te maken, risico’s beter te beheersen en bij te dragen aan de financiering van klimaatoplossingen. Om die reden zijn wij lid van de TCFD en zetten wij ons in voor verdere implementatie. Dat doen wij onder meer via het Investor Leadership Network, dat vorig jaar en marge van de G7-top in Canada en met steun van de Canadese overheid is gelanceerd.

Wij vinden het belangrijk zelf het goede voorbeeld te geven. Daarom hebben wij dit jaar onze eigen TCFD-rapportage gepubliceerd.

Artikel delen of printen

klik op het icoon