• 17 apr 2023
  • Blog
  • Vermogensbeheer
Gettyimages 1344755112

The EU Green Bond Standard: gericht investeren in duurzame activiteiten

De EU legde in februari 2022 als eerste regels vast voor groene obligaties. Een goede ontwikkeling, volgens senior investment managers Wilfried Bolt en Jesus Martinez. ‘De standaard stelt ons in staat het geld van de deelnemers efficiënt en effectief toe te wijzen aan activiteiten die leiden tot echte verduurzaming.’
Wilfried Bolt 480X480 Pggm

Wilfried Bolt

Senior Investment Manager Fixed Income
Microsoftteams Image (2)

Jesus Martinez Rodriguez

Senior Investment Manager Fixed Income

Transparant
‘Deze regels verbeteren de bestaande standaard en maken het nog duidelijker wat er met ons geld gebeurt en welke investeringen daadwerkelijk bijdragen aan het Parijsakkoord. Dankzij de wettelijke standaard mogen bedrijven groene obligaties pas uitgeven als ze het opgehaalde geld grotendeels (minimaal 85%) besteden aan activiteiten die zijn opgenomen in de Europese taxonomie. Bovendien weten we, nog voordat we gaan beleggen, voor welke specifieke activiteiten het geld wordt gebruikt. Bedrijven zijn ook verplicht hierover te rapporteren, dit wordt extern gecontroleerd. Zo helpt de standaard ons greenwashing tegen te gaan en de ambitie van PFZW te behalen: in 2025 draagt 20% van het vermogen aantoonbaar bij aan SDG’s.’

25% minder uitstoot met nieuw Parijs metronetwerk
‘We beleggen onder andere in groene obligaties van Société du Grand Paris (SGP). Met de groene obligaties financiert SGP de realisatie van het grootste infrastructuurproject van Europa: een netwerk van 200 kilometer tunnels in 4 metrolijnen, 2 verlengingen van bestaande lijnen en 71 metrostations, waarvan 60 nieuwe. We weten precies aan welke lijnen en metrostations onze inleg wordt besteed en hoeveel impact dit maakt. Met het nieuwe metronetwerk hoopt SGP de uitstoot van broeikasgassen met 25% te verminderen. Daarnaast is het voor ons ook financieel een aantrekkelijke investering.’

Groene staatsobligaties voor klimaatadaptatie
‘Wat de de groene obligaties van de Nederlandse Rijksoverheid voor ons aantrekkelijk maakt, is dat een kwart van de opbrengsten wordt gebruikt voor klimaatadaptatie zoals dijkverhoging. Deze groene staatsobligaties waren ook de eerste die klimaatadaptatie als noodzakelijke categorie voor groene staatsobligaties erkenden, naast klimaatmitigatie. Ze zijn een goed voorbeeld hoe je geld effectief kunt gebruikten voor klimaatadaptatie. Bovendien krijgen – door de Rijksoverheid geïdentificeerde -  groene investeerders voorrang bij de aankoop van groene staatsobligaties. Dit stimuleert andere investeerders ook te voldoen aan de hoge duurzaamheidseisen.’

EU-coronaherstelfonds
‘Onder de noemer Next Generation EU (NGEU) haalt de EU geld op om duurzame post-corona herstelplannen van individuele lidstaten te financieren. Van alle EU-obligaties wordt 30 procent uitgegeven in de vorm van groene obligaties, in totaal zo’n 45 miljard per jaar. Het herstelplan moet ervoor zorgen dat Europa groener uit de crisis komt. Zo worden lidstaten gedwongen na te denken over duurzame investeringen. Het past ook perfect in ons portfolio. We kunnen bijdragen aan het aanpakken van of aanpassen aan klimaatverandering én aan onze financiële doelstellingen.’

Wat kan PGGM betekenen?
‘De meeste investeerders beleggen wereldwijd in staatsobligaties. Wij beperken ons - voor onze protfolio in ontwikkelde markten - tot Europa, waardoor we hier een van de grootste investeerders zijn. Zo beleggen we meerdere miljarden euro’s in de Franse, Duitse en Nederlandse staatsobligaties. Toen die landen een aantal jaar geleden startten met het uitgeven van groene obligaties, konden wij meedenken en -beslissen over het raamwerk. Dankzij ons lidmaatschap van de International Capital Market Association (ICMA) kunnen we jaarlijks meebeslissen over de Green Bond Principles (de Groene Obligatiebeginselen). Daarmee kunnen we helpen we de markt de goede richting op te bewegen;  nog transparanter zijn in opbrengst, impact en de besturing van organisaties rondom deze onderwerpen.’

Beweging in de goede richting
‘Bij elke investering is het van belang eventuele maatschappelijke of klimaatrisico’s mee te nemen en dit geldt nog meer bij groene obligaties. De EU taxonomy en EU Green Bond Standard dwingen bedrijven en overheidsinstanties transparanter te zijn over wat ze doen en welke positieve én negatieve impact ze maken, nog vóór we beleggen. Deze duidelijke afspraken zijn ook belangrijk omdat we investeren in obligaties die 15 tot 20 jaar meegaan, ver over de politieke levenscyclus van 2 tot 4 jaar. Een nieuwe regering zou kunnen afwijken van gemaakte afspraken. Met de EU Green Bond Standard is zoiets nauwelijks meer mogelijk. Het reputatierisico is gewoon te hoog. Als een regering afwijkt van de afspraken, kan ze haar EU-label en geloofwaardigheid verliezen. Als investeerder kunnen we de belegging als niet-duurzaam bestempelen, waardoor het minder aantrekkelijk is om in onze portefeuille te houden. De EU Green Bond Standard is dus een verbetering op meerdere gebieden.’

Artikel delen of printen

klik op het icoon