• 05 apr 2018
  • Blog
  • Vermogensbeheer

Uitdaging voedselsector het hoofd bieden met pensioenkapitaal

​Onze investering in Corbion, bekend om zijn innovatieve oplossingen op het gebied van voeding, is een standaard impactbelegging: we halen er financieel voordeel uit en zorgen tegelijkertijd voor verbeteringen op het vlak van voedselzekerheid, aldus Marek Troszczynski van Genderen.
Marek Troszczynski Van Genderen 480X480 Pggm

Marek Troszczynski van Genderen

Senior Investment Manager

Slecht nieuws verkoopt beter dan goed nieuws, bijvoorbeeld op het gebied van voeding. We worden er voortdurend op gewezen dat onze huidige productieniveaus wellicht niet zullen voldoen om de verwachte wereldbevolkingsgroei te onderhouden1.

Wat het allemaal nog erger maakt, is dat het voedsel dat we eten ook niet bepaald gezond is. Zelfs voedingsmiddelen die vroeger wel gezond waren, zoals vis, blijken minder voedzaam te zijn dan een paar jaar geleden2. Als we dagelijks met zo veel negatieve berichtgeving worden geconfronteerd, is het niet zo vreemd dat we maar moeilijk optimistisch kunnen blijven.

Bij PGGM voelen we ons gesterkt door het feit dat het niet allemaal kommer en kwel is, en dat er bedrijven zijn waar dag in dag uit hard wordt gewerkt om deze problemen te voorkomen of er oplossingen voor te vinden. Het zijn ondernemingen die er vaak in slagen om van deze mondiale uitdagingen winstgevende kansen te maken.

In het kader van het impactmandaat dat PFZW ons heeft gegeven, kan PGGM ervoor kiezen in deze bedrijven te investeren met het pensioenkapitaal van PFZW. Op die manier genereren we marktconforme winsten voor het pensioenfonds en maken we tegelijk een verschil voor de maatschappij.

Een van die bedrijven is Corbion, een in Amsterdam gevestigd bedrijf, actief in de biowetenschappelijke sector. Oorspronkelijk was Corbion een van de grootste suikerproducenten van Nederland, maar de afgelopen jaren is het bedrijf geëvolueerd tot een innovatief voedingsbedrijf met een sterke R&D-voetafdruk, waardoor het nu vooroploopt bij veel boeiende ontwikkelingen.

Een daarvan is het omgaan met de toenemende uitdagingen in de visteelt. De afgelopen twee decennia is de consumptie van vis explosief toegenomen. Steeds meer mensen ontdekten namelijk dat bijvoorbeeld zalm niet alleen lekker is, maar ook gezond. Zalm zit boordevol omega 3 en andere vitaminen en mineralen.

20180405 Corbion 1

Hoewel zalmkwekerijen in omvang zijn toegenomen om aan de wereldwijde vraag te kunnen voldoen, produceert Moeder Aarde helaas nog steeds dezelfde hoeveelheid krill (een kleine algenetende vis die de basis vormt voor visvoer). Met andere woorden: de hoeveelheid zalm neemt toe, maar de hoeveelheid krill blijft stabiel. En omdat de omega 3 in zalm afkomstig is van krill, hebben wetenschappers aangetoond dat de hoeveelheid omega 3-vetzuren per kilo zalm de afgelopen jaren in hoog tempo is afgenomen.

Slecht nieuws dus voor mensen die zowel lekkere als kwalitatieve goede voeding willen eten. Het is eveneens zorgwekkend als je bedenkt dat de wereldbevolking snel groeit en dat die visvoorraden een rol zouden moeten spelen bij het voeden van miljarden mensen.

In plaats van de omega 3 uit krill te halen, heeft Corbion een innovatieve methode ontworpen waardoor omega 3 rechtstreeks uit algen wordt gehaald door gebruik te maken van een fermentatieproces. Corbion gebruikt dus geen krill als tussenschakel om de gezonde vetzuren te verkrijgen (en voorkomt op die manier dat de voorraad krill in de oceaan opraakt), maar gaat meteen naar de echte bron. De zwakste schakel gaat er dus uit.

20180405 Corbion 2

Het is zelfs zo dat één ton product van Corbion veertig ton krill kan vervangen. Daardoor kan de krill in de oceaan blijven, waar deze de biodiversiteit versterkt en als voedsel voor andere soorten kan dienen. Een win-winsituatie voor alle betrokken partijen. Bedrijven zoals Corbion zijn misschien (nog) niet zo bekend bij het grote publiek, maar ze spelen wel een erg belangrijke rol in de mondiale voedselproductieketen en maken het mogelijk op een duurzame manier met de grondstoffen van de natuur om te gaan.

Onze verbintenis met Corbion is een goed voorbeeld van 'impactbeleggen' binnen een van de vier impactthema's die PFZW heeft uitgekozen, namelijk voedselveiligheid, en houdt direct verband met VN-Duurzaamheidsdoelen 2 (Geen honger) en 14 (Leven onder water).

Maar het werk houdt niet op bij de aankoop van hun aandelen op de beurs. Als lange termijninvesteerder treedt PGGM regelmatig in overleg met Corbion (net zoals met de andere bedrijven waar we in investeren) om ons standpunt over belangrijke strategische beslissingen mee te geven en om verdere werkzaamheden te steunen om hun impact te begrijpen.

Weten op welke manier een bedrijf het verschil maakt op zijn omgeving wordt steeds belangrijker voor zowel consumenten als burgers. Als belegger zijn we ons ervan bewust dat we in een complexe wereld met meerdere belanghebbenden leven. We steunen dan ook ten volle alle inspanningen die worden gedaan om de impact te meten.

1. http://www.fao.org/news/story/en/item/471169/icode/
2. http://www.bbc.com/news/science-environment-37321656

Artikel delen of printen

klik op het icoon