• 24 nov 2020
  • Blog
  • Vermogensbeheer
Sdg3

Vijf jaar Beleggen in Oplossingen – Hoe staat het ervoor?

In 2016 is PGGM gestart met een zeer specifiek aandelenmandaat in opdracht van PFZW.
Dirk Jan Verzuu

Dirk-Jan Verzuu

Senior Investment Manager

In dit mandaat wordt belegd in ondernemingen die een positieve impact hebben op de maatschappij, kwalitatief hoogwaardig zijn en naar verwachting een goed rendement bieden op de lange termijn. Wij noemen het ‘Beleggen in Oplossingen’, maar ‘impactbeleggen’ mag ook. PFZW heeft vier thema’s gekozen waar het een positieve bijdrage wil leveren: Klimaat, Gezondheidszorg, Water en Voeding.

Deze vier aandachtsgebieden, die overeenkomen met een zestal van de ‘Sustainable Development Goals’ van de Verenigde Naties, zijn niet alleen problemen waar de wereld goede oplossingen voor nodig heeft. Voor beleggers bieden deze thema’s een enorm potentieel om een goed rendement te behalen. Het idee is dat ondernemingen die positief kunnen bijdragen aan de grote problemen in de wereld daar ook voor beloond worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan producenten van windmolens om de uitstoot van CO2 tegen te gaan of aan de farmaceutische industrie die werkt aan een vaccin tegen Covid 19. Belangrijk is dat het gaat om bedrijven die langetermijnoplossingen bieden aangezien de problemen ook een langetermijnkarakter hebben. Klimaatverandering zal niet van vandaag of morgen opgelost zijn en hetzelfde geldt voor de overige thema’s. Bij de start van het mandaat is dan ook de verwachting uitgesproken dat met deze ondernemingen een goed rendement gerealiseerd moet kunnen worden op de lange termijn.

Op dit moment zijn we bijna vijf jaar verder en is het een goed moment om te kijken hoe het mandaat zich heeft ontwikkeld. Aangezien de bedrijven in deze portefeuille veelal solide bedrijven zijn met een zeer degelijke balans en een uitstekend management, kunnen ze tegen een stootje. Bovendien draait hun business om het genereren van positieve maatschappelijke impact op de langere termijn. Dit type ondernemingen zal het vooral veel beter doen in tijden van stress, terwijl ze in tijden van optimisme een klein beetje achterblijven bij de koersontwikkeling van andere bedrijven. Maar op de lange termijn zullen ze het beter doen dan alle andere ondernemingen. En dat is dan ook precies wat er is gebeurd. Het rendement van de portefeuille bleef achter bij het rendement van de markt aan het einde van 2016, toen Trump onverwacht werd gekozen tot president, en vooral ondernemingen die profiteerden van de economische stimulus die dat op korte termijn gaf, sterk in waarde toenamen. In de jaren daarna volgde het rendement van de portefeuille het rendement van de markt. In 2020 echter toonde de portefeuille haar karakter in tijden van onrust. Tijdens het begin van de Covid-19-crisis, waarbij de aandelenmarkten fors onderuit gingen, boekte de portefeuille een uitstekend rendement. Dit was ook te verwachten aangezien de uitbraak van het virus niets afdoet aan de vier gekozen aandachtsgebieden. De vooruitzichten voor ondernemingen die hieraan bijdragen veranderde dan ook niet en deze aandelen lieten een uitstekend rendement zien, waardoor de portefeuille het 16%-18% beter doet dan de wereldwijde aandelenindices dit jaar.

Naast een goed rendement zien we ook hele positieve ontwikkelingen op het gebied van de maatschappelijke impact die de ondernemingen genereren. Een aantal bedrijven waarin we beleggen heeft zich zeer geïnteresseerd getoond in de impactparameters die wij willen meten. Ze zijn dan ook zelf aan de slag gegaan om de impact van hun producten te meten en zijn het concept ‘impact’ gaan doorvoeren in hun organisatie en rapportages. Zo hebben DSM en Croda ons uitgenodigd om hun management uit te leggen wat we aan het doen zijn en welke impactvariabelen we willen meten. We ervaren een toenemende interesse van onze portefeuilleondernemingen om in gesprek te gaan over duurzaamheid. Dit bewijst dat dit een steeds grotere rol speelt bij het management van deze ondernemingen. In sectoren waarbij het meten van impact vaak lastig is, zoals de farmaceutische industrie, hebben wij diverse projecten opgezet met portefeuilleondernemingen om de impact van specifieke medicijnen te meten. Op termijn kunnen deze projecten dienen als platform om de impact van het gehele medicijnenpalet van deze ondernemingen te meten.

Concluderend kunnen we stellen dat het mandaat ruimschoots aan de verwachtingen heeft voldaan. Niet alleen is er positieve impact gegenereerd maar heeft het mandaat, met een absoluut rendement van ongeveer 70% sinds de aanvang, een significant beter rendement gehaald dan de wereldwijde aandelenindices en veel andersoortige beleggingen.

Artikel delen of printen

klik op het icoon