• 08 jul 2020
  • Blog
  • Vermogensbeheer
Gettyimages 1214627273

‘Waardegedreven zorg’ als onderdeel impact-beleggen

Medtronic levert de impact op de gezondheidszorg waar PFZW met lange termijnkapitaal aan bijdraagt, stelt Martin Eijgenhuijsen.
Martin Eijgenhuijsen 480X480 Pggm

Martin Eijgenhuijsen

Senior Investment Manager

In de zoektocht naar het verbeteren en tegelijk betaalbaar houden van de gezondheidszorg, komt ‘waardegedreven zorg’ steeds meer in beeld. Goede diagnostiek en therapieën staan daarbij centraal, en ondernemingen die hierin uitblinken kunnen voor PFZW brengen wat het fonds graag ziet: financieel rendement en producten die de gezondheid en het welzijn van patiënten meetbaar verbeteren.

Het concept ‘waardegedreven zorg’, of in het Engels ‘Value-Based Health Care’ werd in 2008 geïntroduceerd door Michael Porter, hoogleraar aan de Harvard Universiteit. Het krijgt steeds meer voeten aan de grond in het Nederlandse zorgsysteem.

De kern is het maximaliseren van de waarde van de zorg voor de patiënt door te sturen op uitkomsten en kwaliteit tegen lagere zorgkosten. Door het slim analyseren en delen van data, en inzichten krijgen in goede voorbeelden, zijn artsen steeds beter in staat om patiënten doelmatige zorg tegen lagere kosten aan te bieden.

Eén van de koplopers op dit gebied is de zelfstandige focuskliniek voor type 1 diabeteszorg, Diabeter. Dit bedrijf is onderdeel van Medtronic, één van de beleggingen binnen het mandaat voor beursgenoteerde impactbeleggingen van PFZW.

Diabeter is volledig ingericht rondom de patiënt en diens aandoening. Volgens de principes van waardegedreven zorg staat er voor elke patiënt een multidisciplinair team klaar dat de verantwoordelijkheid draagt voor de totale behandeling van de patiënt.

Een belangrijk aspect van de behandeling is de ondersteuning van data en analyses die constant en transparant inzichtelijk zijn voor arts en patiënt. De data zijn ook nodig om uitkomsten van behandelaars te vergelijken of om kosten inzichtelijk te maken. Hierdoor worden artsen in staat gesteld om goede voorbeelden over te nemen en de beste zorg te leveren tegen de laagste kosten.

Steeds meer (top-)klinische ziekenhuizen zijn de afgelopen jaren met waardegedreven zorgconcepten gestart en wij verwachten de komende jaren positieve resultaten.

Ook binnen de zorgverzekeringswereld is het concept waardegedreven zorg omarmd. Zo heeft Zilveren Kruis, de grootste collectieve zorgverzekeraar in Nederland, twee jaar geleden een tienjarig contract gesloten met Diabeter gericht op korte en lange termijnuitkomsten van diabeteszorg. De ambitie van Diabeter en Zilveren Kruis is om patiënten met diabetes type 1 hun leven lang complicatievrij te houden.

Diabeter krijgt van de zorgverzekeraar een integraal tarief waarmee zij de vrijheid krijgt om zelf te bepalen welke zorg het beste aansluit bij de patiënt. Als Diabeter het beter doet dan een vooraf vastgestelde ‘benchmark’, wordt zij hiervoor beloond. Diabeter investeert dit bedrag in het verder verbeteren van de zorg. Doet Diabeter het slechter, dan moet zij een deel terugbetalen aan de zorgverzekeraar.

Door het sturen op waarde voor patiënt in plaats van volume voor de zorgaanbieder, creëert Diabeter, en daarmee Medtronic, impact. Dit is precies wat wij beogen met het lange termijn impactbeleggingsmandaat van PFZW.

Artikel delen of printen

klik op het icoon