• 19 nov 2015
  • Blog
  • Vermogensbeheer

Wat verwacht PGGM van de klimaattop in Parijs?

Samen met de Deense pensioenuitvoerder PKA verzoekt PGGM regeringen kritisch te kijken naar beleid en regelgeving die investeringen in duurzame groei blokkeren. In een gezamenlijke position paper presenteren PKA en PGGM vier aanbevelingen. Eloy Lindeijer vertelt er over.

In december komen wereldleiders in Parijs samen om te onderhandelen over een mondiaal klimaatverdrag. Voor beleggers zoals wij en onze klanten, is klimaatverandering een belangrijk aandachtsgebied. Vanwege onze lange beleggingshorizon moeten we nadenken over en ons voorbereiden op scenario's die op de lange termijn een wezenlijke impact op onze beleggingsportefeuilles kunnen hebben. Klimaatverandering is een belangrijke factor in deze scenario's. Daarom ondersteunen wij een goed resultaat van de klimaattop in Parijs.

Wat wij doen

Wij zijn ervan overtuigd dat voor het verminderen van de negatieve effecten van klimaatverandering duurzamere groei nodig is, geïnitieerd door de private en publieke sector. Ofwel economische groei die gebaseerd is op meer hernieuwbare energie en efficiënt gebruik van grondstoffen. Duurzame groei biedt mogelijkheden. Wij beleggen momenteel aanzienlijk in hernieuwbare energie, zoals windenergie op zee en op land, en in schone technologieën die efficiënter zijn. Gestimuleerd door het beleggingsbeleid van onze grootste klant PFZW streven wij naar een verviervoudiging van deze beleggingen in 2020. Mede gestimuleerd door het beleggingsbeleid van PFZW, zullen wij komende jaren aanzienlijke stappen nemen naar een halvering van de CO2-voetafdruk van de beleggingen in 2020.

Een ambitieus verdrag is nodig om de volgende stappen te kunnen zetten

Het is essentieel dat een ambitieus verdrag wordt gesloten in Parijs, inclusief een internationale lange termijn doelstelling voor de reductie van emissies én sterke nationale plannen om de gemiddelde temperatuurstijging op aarde te beperken tot 2°C. Een dergelijk verdrag creëert een duidelijk pad naar een CO2-arme economie. Dit zal beleidsrisico's verminderen, R&D stimuleren, de inzet van nieuwe technologieën faciliteren, nieuwe banen creëren en bijdragen aan de duidelijkheid en zekerheid die nodig zijn voor het maken van investeringsbeslissingen op de lange termijn.

Samen met PKA hebben wij een gezamenlijk paper (pdf) gepubliceerd waarin onze ambities en behoeften worden beschreven. Om onze eigen beleggingsambities ten aanzien van klimaat en die van onze klanten te kunnen realiseren hebben wij betrouwbaar en voorspelbaar beleid nodig. Ook is een kritische evaluatie nodig van de ongewenste effecten van regelgeving die de investeringen in duurzame groei in de weg staan. Beleggers en beleidsmakers zouden op verschillende manieren kunnen reageren op klimaatverandering:

  • Innovatieve risicobeheersingsmodellen op basis van het combineren van publieke en private financiering zouden kunnen helpen de hindernissen voor klimaatgerelateerde investeringen in opkomende landen te verlagen: de politieke en financiële risico's zijn nu te hoog.
  • Wij ondersteunen goed werkende prijsmechanismes voor CO2, omdat een hoge prijs voor uitstoot van CO2 efficiënte reductiemaatregelen financieel aantrekkelijk maakt Beleidsmakers zouden de mogelijkheden binnen energie-efficiëntie meer moeten ondersteunen en onderzoeken om innovatie te stimuleren, particulier kapitaal vrij te maken en de risico's van scherpe stijgingen en dalingen van de energieprijs te verminderen.
  • Om 'impact investing' (investeringen gericht op maatschappelijk rendement) een impuls te geven is nauwere samenwerking tussen publieke en private partijen, gericht op het creëren van een stabiel investeringsklimaat, noodzakelijk.


Wij geloven dat we samen klimaatverandering kunnen beperken. En dat was nog nooit zo dringend als nu. Daarom zullen wij in Parijs onze boodschap actief communiceren.

Lees de position paper 'Private capital as a force to limit climate change' (pdf).

Artikel delen of printen

klik op het icoon