Gettyimages 1147099228

Impact beleggen

Al vanaf 2014 belegt PGGM voor haar klanten in oplossingen voor een aantal van ’s werelds grootste uitdagingen: klimaatverandering en milieuvervuiling, waterschaarste, voedselzekerheid en gezondheidszorg.

Deze beleggingen dragen niet alleen financieel bij aan het rendement voor onze klanten, maar creëren ook maatschappelijk toegevoegde waarde. Ze dragen bij aan het realiseren van specifiek Sustainable Development Goals (SDG’s) namelijk, SDG 2 (geen honger), SDG 3 (goede gezondheid en welzijn), SDG 6 (schoon water), SDG 7 (betaalbare en duurzame energie), SDG 11 (duurzame steden en gemeenschappen), SDG 12 (verantwoorde consumptie en productie) and SDG 13 (klimaatactie).

De maatschappelijke impact van deze beleggingen moet meetbaar zijn, dat daarop wordt gestuurd en gerapporteerd. Door de maatschappelijke impact van de beleggingen over meerdere jaren te meten, bouwen wij kennis en ervaring op om de beweging naar een meer duurzame beleggingsportefeuille verder te ondersteunen.


In 2018 hebben we de bijdrage van de portefeuille aan de SDG’s voor het eerst in kaart gebracht. Eind 2021 is dit opgelopen naar 18%.
Om de bijdrage van beleggingen van onze klanten aan alle SDG’s inzichtelijk te maken, en vergelijkbaar met die van andere beleggers, hebben we in 2016 samen met uitvoerder APG gewerkt aan de standaardisatie van beleggingen die bijdragen aan de SDG’s: Sustainable Development Investments (SDI’s). Bekijk hier de taxonomieën om te bepalen of een belegging bijdraagt aan een SDG.

Lees meer over beleggen in de Sustainable Development Goals in ons Integrated Vermogensbeheer jaarverslag 2021.

Figuur Invested Assets
Figuur 3
Tabel Total Investments
Tabel Total Normalized