Coöperatiebestuur

Het coöperatiebestuur is verantwoordelijk voor de identiteit, missie, visie en (financiële) beleidskaders van de coöperatie PGGM en legt hierover verantwoording af aan de ledenraad. De coöperatie is 100 procent aandeelhouder van PGGM N.V. Vanuit deze rol houdt het coöperatiebestuur zich op afstand en op hoofdlijnen bezig met de prestaties van de N.V. Het coöperatiebestuur bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en twaalf vertegenwoordigers van sociale partners die de coöperatie gezamenlijk hebben opgericht.

Voorzitter

Mevrouw prof. dr. M. (Jet) Bussemaker

Leden

Mevrouw W. (Wilna) Wind (plv. voorzitter, FNV Zorg en Welzijn)
De heer J.M. (John) Bos (ActiZ)
De heer G.I.W.M. (Guy) Buck (ActiZ)
Mevrouw A. (Janny) Hoeflak (FNV Zorg & Welzijn)
Mevrouw C.H.W. (Ellie) van Soelen (NU ’91)
Mevrouw drs. F.H. (Ria) Stegehuis (VGN)
De heer W. (Willem) Wiegersma (NVZ)
De heer mr. J.W.A.M. (Hans) van den Wijngaard (FNV Zorg & Welzijn)

Vacatures: CNV Connectief/ FBZ / GGZ Nederland / Sociaal Werk Nederland, Jeugdzorg en Kinderopvang