PGGM Selectie Strooifotografie 21

Zakendoen met PGGM

Leveranciers spelen een belangrijke rol in het realiseren van de dienstverlening aan onze klanten.

Bij Inkoop & Contract management zorgen wij samen met de leveranciers dat de diensten en/of producten onder de juiste voorwaarden worden gecontracteerd en de samenwerking met leveranciers wordt gevolgd en zo nodig verbeterd.

PGGM wenst uitsluitend op basis van haar modelovereenkomsten en inkoopvoorwaarden te contracteren. Daarnaast stelt PGGM aan leveranciers voorwaarden op het gebied van milieu-, sociaal en arbeidsrecht uit hoofde van het recht van de Europese Unie, internationaal recht, nationaal recht of collectieve arbeidsovereenkomsten.

Inkoopvoorwaarden PGGM 

Voor leveranciers die zakendoen met PGGM, zijn de PGGM inkoopvoorwaarden van toepassing.

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over zaken doen met PGGM kunt u contact opnemen met de afdeling Inkoop via inkoop@pggm.nl.