PGGM Selectie Strooifotografie 21

Zakendoen met PGGM

Het inkoopbeleid is bestemd voor iedere medewerker die inkopen doet voor de bedrijfsvoering van PGGM. Leveranciers worden geacht kennis te hebben genomen van het inkoopbeleid en conform dit beleid te handelen.

Het inkoopproces beslaat de volgende vier onderdelen:

  1. Inkoopmanagement
  2. Contractmanagement
  3. Leveranciersmanagement
  4. Bestellen tot Betalen

 

Voor een nadere uitwerking van deze vier onderdelen verwijzen we naar bijlage 1 (Operationele uitwerking van het Inkoopbeleid) en bijlage 3 (RACI van het inkoopbeleid).

Download het Inkoopbeleid PGGM 2018-2021 (pdf)

Inkoopvoorwaarden PGGM 

Voor leveranciers die zakendoen met PGGM, zijn er bepaalde inkoopvoorwaarden van kracht.

 

Daarnaast is de gedragscode Maatschappelijk Verantwoord Inkopen van toepassing. Iedere gecontracteerde leverancier moet voldoen aan deze gedragscode. De gedragscode staat in bijlage F van de inkoopvoorwaarden.

Meer informatie 

Voor meer informatie over de inkoopvoorwaarden en het inkoopbeleid kunt u contact opnemen met de afdeling Inkoop via inkoop@pggm.nl.