PGGM Vlaggen

Onze klanten

Wij zijn er in de eerste plaats voor de sector zorg en welzijn en richten ons op de dienstverlening aan PFZW. Tegelijkertijd bedienen we ook andere klanten. We helpen ze om hun deelnemers van een goed en betaalbaar pensioen te voorzien.

We passen onze dienstverlening aan op het pensioenfonds en de ambitie van de pensioenfondsbesturen.

Pfzw Logo 2019 Rgb

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft de volledige pensioenuitvoering aan PGGM uitbesteed. Dit betreft beleggingsbeleidsadvisering, fiduciair management, assetmanagement, pensioenbeheer en bestuursadvisering. PFZW is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van bijna 3 miljoen (oud-) werknemers in de sector zorg en welzijn. Eind 2021 bedroeg het belegd vermogen van het pensioenfonds €277,5 miljard.

Pensioenfonds Architecten

Stichting Pensioenfonds voor Architectenbureaus

We verzorgen het vermogensbeheer voor de Stichting Pensioenfonds voor Architectenbureaus. De stichting is via het Pensioenfonds voor Architectenbureaus verantwoordelijk voor de pensioenregeling bij 1.314 architectenbureaus in Nederland. Het vermogen dat we namens het pensioenfonds beleggen, bedraagt 3,6 miljard euro.

Pensioenfonds Beveiliging

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging belegt bij ons in een aantal fondsoplossingen. De stichting is via het Pensioenfonds Particuliere Beveiliging verantwoordelijk voor de pensioenregeling bij meer dan 300 particuliere beveiligingsondernemingen in Nederland. Het belegd vermogen van het pensioenfonds bij PGGM bedraagt 528 miljoen euro.

SPH Logo RGB 400Px

Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen

Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH) belegt bij ons in een aantal fondsoplossingen en neemt de ALM dienstverlening af. SPH is een verplicht gesteld beroepspensioenfonds van, voor en door huisartsen. Bij SPH zijn bijna 21.165 huisartsen aangesloten. Het vermogen dat we namens het pensioenfonds beleggen, bedraagt 1,4 miljard euro.

BPF Logo Zonderonderschrift Fc

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

We verzorgen het pensioenbeheer, de beleidsadvisering en het vermogensbeheer voor de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds (BPF) voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. De Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf is via het pensioenfonds BPF Schilders verantwoordelijk voor de pensioenen van ruim 109.000 aangesloten gepensioneerden, actieve deelnemers en ex-deelnemers. Het belegd vermogen van het pensioenfonds bedraagt ongeveer 8,2 miljard euro.

Smurfitkappa

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

We beheren het vermogen van de Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland. Wij staan Smurfit Kappa Pensioenfonds bij met ALM-studies, financieel management, fiduciair management en assetmanagement. Smurfit Kappa is een toonaangevende producent van verpakkingen, met 46.000 werknemers verdeeld over 35 landen. Het belegd vermogen van het pensioenfonds bedraagt 769 miljoen euro.

Stipp Logo Rgb

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

We verzorgen het pensioenbeheer voor de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). StiPP is een pensioenfonds voor medewerkers in de branche voor personeelsdiensten, met name uitzendkrachten, gedetacheerden en werknemers die via een payrollbedrijf worden betaald. StiPP is verantwoordelijk voor de pensioenen van ruim 1,2 miljoen actieve deelnemers en ex-deelnemers.