PGGM Vlaggen

Onze klanten

Wij zijn er in de eerste plaats voor de sector zorg en welzijn en richten ons op de dienstverlening aan PFZW. Tegelijkertijd bedienen we ook andere klanten. We helpen ze om hun deelnemers van een goed en betaalbaar pensioen te voorzien.

We passen onze dienstverlening aan op het pensioenfonds en de ambitie van de pensioenfondsbesturen.

Pfzw Logo 2019 Rgb

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft de volledige pensioenuitvoering aan PGGM uitbesteed. Dit betreft beleggingsbeleidsadvisering, fiduciair management, assetmanagement, pensioenbeheer en bestuursadvisering. PFZW is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van ruim 2,9 miljoen (oud-) werknemers in de sector zorg en welzijn. Eind 2020 bedroeg het belegd vermogen van het pensioenfonds €253,9 miljard.

Pensioenfonds Architecten

Stichting Pensioenfonds voor Architectenbureaus

We verzorgen het vermogensbeheer voor de Stichting Pensioenfonds voor Architectenbureaus. De stichting is via het Pensioenfonds voor Architectenbureaus verantwoordelijk voor de pensioenregeling bij ongeveer 1.950 architectenbureaus in Nederland. Het vermogen dat we namens het pensioenfonds beleggen, bedraagt bijna 3 miljard euro.

Pensioenfonds Beveiliging

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging belegt bij ons in een aantal fondsoplossingen. De stichting is via het Pensioenfonds Particuliere Beveiliging verantwoordelijk voor de pensioenregeling bij meer dan 300 particuliere beveiligingsondernemingen in Nederland. Het belegd vermogen van het pensioenfonds bedraagt 467 miljoen euro.

SPH Logo RGB 400Px

Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen

We verzorgen een deel van de pensioenuitvoering voor de Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH): bestuursadvisering, pensioenbeheer en assetmanagement. SPH is een verplicht gesteld beroepspensioenfonds van, voor en door huisartsen. De pensioenregeling van het pensioenfonds is volledig afgestemd op de wensen van de beroepsgroep. Bij SPH zijn bijna 21.000 huisartsen aangesloten. Het belegd vermogen van het pensioenfonds bedraagt ruim 11 miljard euro.

Logo PGGM  Rabo Pensioen DEF

Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling

De Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling (PPI) is ontstaan uit een gezamenlijke visie met Rabobank over de toekomst van zorg, pensioen en wonen. Werkgevers die het pensioen van hun medewerkers niet opbouwen via een bedrijfstak-, beroeps- of ondernemingspensioenfonds, kunnen gebruikmaken van de collectieve pensioenregeling van de stichting: het Rabo BedrijvenPensioen.

Wij verzorgen de pensioenadministratie en ontwikkelt de beleggingsstrategie voor het Rabo BedrijvenPensioen. Rabobank verzorgt pensioenadvies en bemiddelt in het Rabo BedrijvenPensioen. Blackrock en Allianz zijn betrokken bij de onderdelen vermogensbeheer en verzekeringen van het Rabo BedrijvenPensioen. Bij het Rabo BedrijvenPensioen zijn bijna 50.000 deelnemers aangesloten.

BPF Logo Zonderonderschrift Fc

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

We verzorgen het pensioenbeheer, de beleidsadvisering en het vermogensbeheer voor de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds (BPF) voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. De Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf is via het pensioenfonds BPF Schilders verantwoordelijk voor de pensioenen van ruim 109.000 aangesloten gepensioneerden, actieve deelnemers en ex-deelnemers. Het belegd vermogen van het pensioenfonds bedraagt ongeveer 8,2 miljard euro.

Smurfitkappa

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

We beheren het vermogen van de Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland. Wij staan Smurfit Kappa Pensioenfonds bij met ALM-studies, financieel management, fiduciair management en assetmanagement. Smurfit Kappa is een toonaangevende producent van verpakkingen, met 46.000 werknemers verdeeld over 35 landen. Het belegd vermogen van het pensioenfonds bedraagt 769 miljoen euro.

Stipp Logo Rgb

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

We verzorgen het pensioenbeheer voor de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). StiPP is een pensioenfonds voor medewerkers in de branche voor personeelsdiensten, met name uitzendkrachten, gedetacheerden en werknemers die via een payrollbedrijf worden betaald. StiPP is verantwoordelijk voor de pensioenen van ruim 1,2 miljoen actieve deelnemers en ex-deelnemers.