• 24 apr 2019
  • Persbericht
  • Vermogensbeheer
Gettyimages 465434945

PFZW investeert in revolutionaire groene energietechnologie

​Kapitaalinjectie in SCW Systems eerste belegging vanuit nieuwe EUR 500 miljoen private equity duurzaamheidsstrategie onder PGGM-beheer.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft een minderheidsbelang genomen in SCW Systems. Met deze kapitaalinjectie kan SCW Systems zijn technologie van ‘superkritische watervergassing’ opschalen. Dit is een revolutionaire, in Nederland ontwikkelde technologie, die organische rest- en afvalstromen omzet in duurzame energie.

Het is de eerste belegging van PFZW vanuit een nieuwe private equity duurzaamheids-strategie waarvoor de komende jaren 500 miljoen euro beschikbaar is. Via dit mandaat kan privaat kapitaal worden geïnvesteerd in ondernemingen die oplossingen bieden op vier thema’s: klimaat, waterschaarste, voedselzekerheid en zorg. PGGM is verantwoordelijk voor de uitvoering van investeringen die actief zijn op deze thema’s.

SCW Systems zet (natte) organische reststromen zoals rioolslib, agrarische biomassa, GFT, reststoffen uit de industrie en mogelijke nieuwe (aquatische) stromen om in groene grondstoffen voor de energie- en chemische industrie. Deze conversie vindt plaats bij hoge druk en temperatuur boven het zogenaamde superkritische punt van water. Hierbij is de temperatuur minimaal 375 graden Celsius en de druk minimaal 221 bar. De output bestaat voornamelijk uit groen gas (methaan) en groene waterstof.

De technologie sluit volledig aan op de bestaande Nederlandse gasnetwerk en dit heeft geen verdere aanpassingen nodig. Omdat het groene gas onder hoge druk beschikbaar komt kan het zonder verdere afzetbeperkingen worden geïnjecteerd in het hogedrukleidingnetwerk van Gasunie en daarmee direct worden geleverd aan industriële grootgebruikers of worden opgeslagen voor later gebruik in de bestaande opslaginfrastructuur.

Peter Borgdorff, directeur PFZW: ,,Deze nieuwe technologie verdient een vaste plek in de Nederlandse energieproductie: ze laat zien dat we binnen de bestaande economie met relatief weinig ingrepen in de infrastructuur kunnen verduurzamen. Bovendien is het een veelbelovend exportproduct. Pensioenfonds Zorg en Welzijn financiert dit soort klimaatoplossingen graag: het draagt bij aan een goed pensioen voor onze deelnemers en aan een leefbare wereld voor huidige en toekomstige generaties.’’

Gerard Essing, CEO SCW Systems: ,,Super kritische watervergassing is een nieuwe, innovatieve technologie met een grote potentie om tegelijkertijd maatschappelijke én financiële impact te creëren. We verwelkomen PFZW van harte als nieuwe aandeelhouder en versterken daarmee onze financiële basis voor een succesvolle uitrol van deze technologie. Onze grote waardering gaat daarbij uit naar PGGM én PFZW voor deze baanbrekende stap naar participatie in dergelijke vroege fase van ontwikkeling.’’

Frank Roeters van Lennep, chief investment officer Private Markets PGGM: ,,De komende jaren zal PGGM in Europa en Noord-Amerika specifieke ondernemingen financieren die technologie ontwikkelen voor het oplossen van urgente maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie. Het is risicodragend kapitaal, nodig om dergelijke ondernemingen te laten groeien. Financieel rendement staat ook hier voorop maar deze beleggingen zullen tevens concreet op grotere schaal positieve impact genereren.’’

SCW Systems heeft vele jaren gewerkt aan een succesvolle proefinstallatie en verwacht met de opschaling van deze wereldprimeur in binnen- en buitenland te kunnen bijdragen aan de energietransitie en een koolstofarme economie. Als start heeft de onderneming - in joint venture met Gasunie New Energy - in Alkmaar inmiddels een demonstratiefabriek gerealiseerd.

SCW en Gasunie willen in de periode tot 2023 een infrastructuur bouwen voor de Nederlandse markt van zo’n twee tot driehonderd productie-units, verspreid over drie locaties, met een totale capaciteit van circa 20 petaJoule. Naar verwachting zal PFZW ook vermogen verstrekken aan deze infrastructuurprojecten.

Met deze conversie-units kan behalve groen gas (methaan) ook groene waterstof worden geproduceerd. Dit kan als grondstof worden gebruikt in de energie- en chemische industrie. Tenslotte komt er onder hoge druk een zuivere groene CO₂ stroom vrij. Deze kan nuttig gebruikt worden, bijvoorbeeld in de tuinbouw.

SCW ontwikkelt tevens een nieuw proces voor CO2-hergebruik, waarbij het gasvormig CO2 wordt omgezet in een vaste stof die nuttig gebruikt kan worden als vervanger van cement of kalk. Kort-cyclische CO₂ wordt daarmee permanent aan de atmosfeer onttrokken.

Een dergelijk hergebruik van CO₂ maakt superkritisch vergassen tot een zogenaamde ‘negatieve emissietechnologie’, waarmee een versnelde bijdrage kan worden geleverd aan de doelstelling van de Nederlandse overheid om de CO₂-uitstoot in 2030 met 49 procent te reduceren ten opzichte van 1990.

Een interessante bijvangst is dat de in biomassa aanwezige mineralen uitkristalliseren in de superkritische fase van water. Daardoor wordt terugwinning van bijvoorbeeld fosfaten op termijn mogelijk en kunnen (complexe) grondstoffenkringlopen worden gesloten. Omdat de natuurlijke fosfaatreserves op lange termijn uitgeput raken, is het belangrijk dat alternatieven voor bijvoorbeeld kunstmestproductie beschikbaar komen.

Over PGGM
De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 31 december 2018 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van EUR 211 miljard en administreerde de pensioenen van 4,4 miljoen deelnemers. Onder de naam PGGM&CO kent de coöperatie een ledenorganisatie van ongeveer 750.000 werknemers in zorg en welzijn. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden.
www.pggm.nl.

Over PFZW
PFZW is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van 2,8 miljoen
(oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn. Het pensioenfonds beheert het belegd vermogen, dat ultimo december 2018 € 199,0 miljard bedroeg.

 

Artikel delen of printen

klik op het icoon