• 28 dec 2022
  • Persbericht
  • Vermogensbeheer
Waterbedrijf4

Acquisitie van 50% belang in Saur Group door DIF & PGGM

DIF Capital Partners en PGGM Infrastructure Fund zijn in exclusieve onderhandeling om een 50% belang te verwerven in Frans waterbedrijf Saur Group.
Logo's DIF PGGM

De intentie is om substantiële investeringen te doen in Saur dat een sleutelrol speelt in de wereldwijde watertransitie.

Een consortium van DIF Capital Partners, via haar DIF VII fonds, en PGGM Infrastructure Fund is in exclusieve onderhandeling voor de acquisitie van 50% van de aandelen in Sucre Acquisition Company SARL, het holdingbedrijf van Saur Group (Saur). De verkoper is EQT dat na de overdracht nog een belang van 50 procent overhoudt in het bedrijf.

DIF en PGGM zijn beide voornemens een belang van 25 procent in Saur te verwerven. PGGM doet deze belegging ten behoeve van participanten in haar Infrastructure Fund, waaronder Pensioenfonds Zorg en Welzijn, dat pensioen realiseert voor drie miljoen deelnemers. In de fondsen van het wereldwijd opererende DIF participeren enkele tientallen internationale pensioenfondsen en verzekeraars.

Saur is een vooraanstaande mondiale speler in waterdienstverlening aan lokale overheden en industriële bedrijven. Het bedrijf heeft de ambitie ervoor zorg te dragen dat water wereldwijd in gelijke mate toegankelijk is voor iedereen. Deze ambitie wordt volledig onderschreven door de toekomstige aandeelhouders DIF en PGGM. Met toenemende tekorten aan schoon water in verschillende delen van de wereld, is de beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid een steeds grotere uitdaging. Saur ziet water niet als een onuitputtelijke bron, maar een bron die toe is aan een herwaardering in termen van milieu, maar ook in sociale, economische en technologische zin. Saur ontwikkelt innovatieve oplossingen zoals waterbesparing, het beschermen van waterkwaliteit en het tegengaan van onnodige waterlozingen.

Saur is actief in twintig landen, met sterke marktposities gesteund door lange termijncontracten in Frankrijk, Spanje, Portugal en het Midden-Oosten. Het bedrijf heeft een jaaromzet van 1,7 miljard euro (2021), twaalfduizend medewerkers en zestig actieve patenten op water-gerelateerde innovaties. Saur werkt samen met 9.500 gemeenten en industriële afnemers. Het beheert 4.100 installaties, een kwart miljoen kilometer waterleiding en bedient 20 miljoen inwoners met 700 miljard liter water per jaar.

EQT Infrastructure, DIF en PGGM kondigen aan te willen investeren in de lange termijnontwikkeling van Saur en hiervoor de noodzakelijke middelen en expertise ter beschikking te stellen. Saur continueert zijn strategische 2030-agenda, die gericht is op het versterken van zijn belangrijkste waterinfrastructuur activiteiten in Frankrijk en het Iberisch schiereiland, terwijl organische en niet-organische geografische uitbreiding wordt versneld waarbij de Industrial Water-divisie verder wordt ontwikkeld.

Voor PGGM Infrastructure Fund past deze acquisitie in de ambitie van PGGM om het kapitaal van Pensioenfonds Zorg en Welzijn zo te beleggen dat goede en stabiele financiële rendementen worden gecombineerd met positieve maatschappelijke opbrengsten ten behoeve van leefbaarheid. Eind oktober 2022 had PGGM 44,9 miljard euro belegd in Sustainable Development Investments, waarvan 1,52 miljard euro in water-gerelateerde beleggingen (SDG 6), in verschillende delen van de wereld.

Rendement op een verantwoorde wijze leveren is een van de doelen van DIF’s investerings- en vermogensbeheerstrategie en de voorziene investering in Saur past precies in deze benadering. DIF heeft al een sterke positie op het gebied van investeringen in water en energietransitie als onderdeel van de meer dan EUR 15 miljard beheerd vermogen in infrastructuurbedrijven en -projecten wereldwijd.

Patrick Bléthon, Executive Chairman of Saur Group: ,,EQT is en blijft onze partner in de ontwikkeling en uitvoering van de transformatie van Saur Group en de strategie voor versnelde groei. We verwelkomen PGGM en DIF Capital Partners naast EQT, waarmee een belangrijke mogelijkheid voor Saur wordt geschapen om zichzelf sneller en sterker te ontwikkelen.’’

Dennis van Alphen, hoofd Infrastructuurbeleggingen bij PGGM: ,,In de context van vandaag is het van steeds groter belang dat pensioenkapitaal niet alleen financieel rendement oplevert, maar ook een actieve bijdrage levert aan de oplossing voor maatschappelijke uitdagingen. Deze voorgenomen investering in Saur past naadloos in deze beleggingsstrategie. We zien uit naar de samenwerking met onze partner DIF en met EQT.”

Gijs Voskuyl, partner bij DIF en verantwoordelijk voor de DIF VII investeringen: ,,DIF is zeer verheugd om samen met PGGM en EQT deze transactie en krachtige samenwerking aan te gaan. Saur heeft een aanzienlijke op concessies gebaseerde marktpositie in de watersector in Frankrijk en het Iberisch schiereiland en heeft een sterk groeipotentieel, vooral op het gebied van industrieel water. DIF heeft een sterk geloof in het management van Saur en ziet ernaar uit om het bedrijf gezamenlijk verder uit te bouwen tot een duurzame leider in de sector.”

De transactie is onderhevig aan gebruikelijke voorwaarden en goedkeuringen en wordt naar verwachting afgerond in het tweede kwartaal van 2023.

PGGM en DIF Capital Partners zijn geadviseerd door UBS.


Over Saur Groep
Als natuurlijke partij voor het leveren van water en essentiële diensten, werkt Saur aan het beschermen van het milieu in het hart van de gebieden waar het actief is. Geleid door zijn missie heeft Saur er altijd naar gestreefd zowel kleine gemeenschappen als grote agglomeraties dezelfde kwaliteit van dienstverlening te bieden: herstel van de waarde die water toekomt. Saur is wereldwijd actief: Cyprus, Finland, Frankrijk, Italië, Nederland, Polen, Portugal, Saudi-Arabië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten. Belangrijke cijfers met betrekking tot 2021: Groepsomzet 1,7 miljard euro, 9.500 contracten met locale autoriteiten en industriële klanten, 12.000 werknemers en 20 miljoen consumenten wereldwijd.
#missionwater www.saur.com

Over PGGM
PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. Als pensioen- en vermogensbeheerder en bestuursadviseur geeft zij uitvoering aan haar maatschappelijke opdracht: zorgen voor een goede oudedagsvoorziening van 4,4 miljoen deelnemers. Per 30 september 2022 beheerde PGGM wereldwijd EUR 231 miljard aan lange termijnpensioenkapitaal voor haar klanten. Voortgekomen uit en verbonden met de sector zorg en welzijn, ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners - innovatieve voorzieningen ten behoeve van arbeidsmarktvraagstukken in deze sector. Vanuit ledenorganisatie PGGM&CO ondersteunt zij 764 duizend actieven en gepensioneerden met een achtergrond in zorg en welzijn. 
www.pggm.nl

Over DIF Capital Partners
DIF Capital Partners is een onafhankelijke manager van infrastructuurfondsen met meer dan 15 miljard euro aan beheerd vermogen. DIF is opgericht in 2005 en heeft een leidende marktpositie opgebouwd in het managen van mid-market investeringen, voornamelijk in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Australië.

DIF volgt twee fondsstrategieën: de traditionele DIF-fondsen investeren in mid-market infrastructuurbedrijven en -projecten met een lager risico in de energietransitie- (inclusief duurzame energie) en nutssector, en ook in publiek-private samenwerkingen en concessies.De CIF-fondsen investeren in kleine tot middelgrote bedrijven die midden in de nieuwe economie opereren. Deze bedrijven zijn typisch actief in de digitale, energietransitie- en duurzame transportsector.

Met een team van meer dan 200 medewerkers in 11 kantoren, heeft DIF Capital Partners een unieke marktbenadering waarbij de wereldwijde focus op infrastructuur gecombineerd wordt met de kracht van lokale netwerken en expertise in het succesvol managen van investeringen. DIF heeft kantoren in Amsterdam (Schiphol), Frankfurt, Helsinki, Londen, Luxemburg, Madrid, New York, Parijs, Santiago, Sydney en Toronto.
Kijk voor meer informatie op www.dif.eu.

Artikel delen of printen

klik op het icoon