• 04 feb 2021
  • Persbericht
Gettyimages 866214648

Allianz neemt Rabo PGGM PPI over

Zeist, Rotterdam, Allianz heeft overeenstemming bereikt om Rabo PGGM PPI over te nemen. Rabo PGGM PPI heeft de afgelopen periode een strategische heroverweging uitgevoerd.
PPI Logo

Zij wil een bredere groep werkgevers en hun medewerkers ook in de toekomst van een goede pensioenoplossing kunnen voorzien. Met de overname door Allianz, die nog moet worden goedgekeurd door toezichthouders, verwacht zij deze ambitie deze zomer te kunnen realiseren.

Na een uitvoerige oriëntatie bleek Allianz de beste partij om Rabo PGGM PPI over te nemen. De partijen werken al langere tijd samen. Allianz verzorgt sinds 2017 de risicoverzekeringen voor Rabo PGGM PPI en maakt daarmee deel uit van de pensioenregeling. Voor Allianz betekent de voorgenomen overname een verbreding van pensioenoplossingen voor werkgevers. Naast een DC- verzekeringsoplossing biedt Allianz dan ook een PPI-oplossing. Allianz beschikt over een goed distributienetwerk in de pensioenadviesmarkt met een breed bereik onder werkgevers.

Voor huidige klanten loopt de pensioenregeling ongewijzigd door. Klanten worden zorgvuldig geïnformeerd over de transitie. Rabobank blijft de pensioenadviseur voor deze klanten. Voor het zakelijk pensioendomein kiest Rabobank ervoor om zich te focussen op de rol als adviseur. PGGM heeft er voor gekozen zich de komende jaren te richten op de dienstverlening aan pensioenfondsen. Dit doet zij met het oog op een gestroomlijnde invoering van een nieuw pensioencontract. Daarmee is zowel voor PGGM als voor Rabobank een positie in een PPI-organisatie minder passend geworden.

Een passende pensioenoplossing voor nog meer werkgevers en mensen
Sjoerd Laarberg, CEO van Allianz in Nederland: “Deze overname past naadloos in onze strategische koers, die er mede op gericht is om ons leven- en pensioenbedrijf verder te laten groeien. Met deze overname kunnen we onze adviseurs en klanten nog meer mogelijkheden bieden om een pensioenregeling in te richten zoals zij dat willen.”

Sandra Schellekens, bestuursvoorzitter van Rabo PGGM PPI: “Dankzij PGGM en Rabobank is het mogelijk geworden om voor ongeveer 2.400 werkgevers met zo’n 50.000 deelnemers een werknemerspensioen uit te voeren. Klanten geven aan dat ze onze pensioenregeling transparant vinden met een toegankelijk portaal. Met de overdracht aan Allianz kan de pensioenregeling beschikbaar gemaakt worden voor een nog grotere groep ondernemers en pensioenadviseurs.”

Over Rabo PGGM PPI
Rabo PGGM PPI is in 2012 opgericht door PGGM en Rabobank vanuit een gemeenschappelijke visie over het veranderende financiële landschap rondom toekomstvoorzieningen zoals zorg, pensioen en wonen. Rabo PGGM is een zelfstandige stichting. Deze stichting voert voor zo’n 2.400 werkgevers met circa 50.000 deelnemers de pensioenregeling uit. De pensioenregeling, Rabo BedrijvenPensioen, kan nu uitsluitend via een Rabobank-adviseur aangeboden worden aan een Rabobank-klant. Zie ook: www.rabopggmppi.nl

Over Allianz
Allianz is een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening, met een aanwezigheid in meer dan 70 landen en meer dan 147.000 medewerkers in dienst van 100 miljoen klanten. Allianz is het nummer 1-verzekeringsmerk in de Interbrand Global Brand Rankings 2020. In de Benelux biedt Allianz, via adviseurs, verzekeringsproducten en -diensten voor particulieren, zelfstandigen, het mkb en grote ondernemingen. Van autoverzekering tot arbeidsongeschiktheidsverzekering en van overlijdensrisicoverzekering tot ondernemerspensioen. Allianz in Nederland bedient meer dan 1,3 miljoen klanten met behulp van distributiepartners en de direct writer Allianz Direct. Allianz heeft in Nederland circa 1.000 medewerkers en een omzet van € 1,3 miljard. Allianz bedient in België en Luxemburg meer dan 900.000 klanten, heeft ruim 950 medewerkers en een omzet van € 2,8 miljard. Meer informatie: www.allianz.nl

Over PGGM
De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 31 december 2020 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van EUR 266 miljard en administreerde de pensioenen van 4,4 miljoen deelnemers. Onder de naam PGGM&CO kent de coöperatie een ledenorganisatie van ongeveer 764.000 werknemers in zorg en welzijn. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden.
www.pggm.nl

Over Rabobank Groep
Rabobank Groep levert in verschillende landen over de hele wereld diensten op het gebied van retailbanking, wholesalebanking, leasing en vastgoed. Rabobank Groep stelt het gezamenlijke belang van mensen en gemeenschappen voorop en in de dienstverlening staat het leveren van waarde voor de klant centraal. In Nederland ligt de nadruk op breed marktleiderschap, internationaal ligt de focus op het uitbreiden van de leidende positie als food- en agribank. Rabobank Groep is actief in 39 landen en had 43.270 fte op 30 juni 2020.
Voor meer informatie over de Rabobank Groep ga naar www.rabobank.com/nl.

Artikel delen of printen

klik op het icoon