• 05 jan 2022
  • Persbericht
  • Vermogensbeheer
Trein.5

APG en PGGM leveren met Alpha Trains 31 duurzame batterijtreinen voor metropoolregio Berlijn

Alpha Trains, een leasemaatschappij voor passagierstreinen en locomotieven waarin zowel APG (voor pensioenfonds ABP) als PGGM (voor onder meer Pensioenfonds Zorg en Welzijn) een belang hebben, heeft een contract gesloten voor de levering van 31 batterijtreinen.
Logo's APG PGGM

Hiermee zal treinverkeer tussen Berlijn en de Poolse grens worden verduurzaamd. Het betreft een leasecontract met Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) waardoor NEB vanaf 2024 zijn dieseltreinen voor personenvervoer op dit traject kan vervangen.

De aandeelhouders van Alpha Trains zien dit als een belangrijke bijdrage aan de verdere verduurzaming van het treinverkeer in Europa. APG is voor de helft eigenaar van Alpha Trains, PGGM Infrastructure Fund heeft een significant minderheidsbelang.

Door de inzet van de 31 Siemens Mireo batterijtreinen wordt jaarlijks naar verwachting 4,4 miljoen liter diesel bespaard. Dit vertaalt zich in een CO2-reductie van 11.000 ton per jaar, gelijk aan het jaarlijkse verbruik van ruim 16.000 Nederlandse huishoudens.

Als gevolg van de ontwikkelingen van batterijtechnologie in het vervoer wordt de praktische toepassing van batterijtreinen steeds doeltreffender. De nieuwe treinen worden elektrisch aangedreven via de bovenleidingen op het traject waardoor tegelijkertijd de batterijen worden opgeladen. Ook worden er drie nieuwe laadpunten voor treinen aangelegd op de trajecten. De stroom op de bovenleidingen van het traject zal volledig groen zijn waardoor de treinen CO2 neutraal opereren.

Daarnaast wordt de energie die vrijkomt bij het remmen opgeslagen. Op delen van het traject waar geen bovenleiding is, wordt overgeschakeld op de batterijen. Hiermee kunnen de treinen een afstand van ongeveer 90 kilometer overbruggen. Op trajecten waar het spoor slechts deels geëlektrificeerd is zijn batterijtreinen een direct alternatief voor dieseltreinen. De Siemens Mireo treinen bieden 128 zitplaatsen, inclusief staplaatsen is er ruimte voor circa 180 passagiers per trein.

Inmiddels zijn de batterijtreinen besteld bij Siemens Mobility. De leaseovereenkomst met Duitse Niederbarnimer Eisenbahn geldt voor vierentwintig jaar. Met de aanschaf is een significante investering gemoeid, die deels uit eigen vermogen wordt gefinancierd en deels bestaat uit vreemd vermogen verschaft door een bankengroep met onder andere de Europese Investeringsbank.

Viktor Filipan, Senior Portfoliomanager bij APG: “Bij de acquisitie van Alpha Trains hebben we als doel gesteld om dit bedrijf sterk te laten groeien omdat het bevorderen van duurzame transport een speerpunt is voor APG en haar pensioenfondsklanten. Het winnen van deze tender voor batterijtreinen draagt significant bij aan dit doel en levert daarnaast een goed rendement op. Naast additionele projecten met batterijtreinen hopen we in de komende jaren ook waterstoftreinen en locomotieven aan de vloot van Alpha Trains toe te voegen. In Europa zien we door de energietransitie en voortdurende liberalisering van het treinverkeer dat het aanbod van Alpha Trains steeds vaker de beste oplossing is voor klanten, passagiers en het klimaat.”

Erik van de Brake, Head of Infrastructure at PGGM: “Dit is een heel goed voorbeeld hoe lange termijnpensioenkapitaal de groeiende vraag naar duurzaam transport in Europa kan ondersteunen. Het past bovendien erg goed in de ambitie van PGGM om te beleggen in klimaatoplossingen die op de lange termijn bijdragen aan een fossielvrije wereld. Alpha Trains heeft een sterke focus op ESG en zal een van de belangrijkste spelers blijven op de Europese markt voor treinmaterieel als wegbereider van het concept van duurzame mobiliteit. We verwachten veel van deze markt nu de Europese Commissie recent een ambitieus actieplan heeft gepresenteerd waarin lange afstand- en grensoverschrijdend vervoer per trein wordt gestimuleerd, als onderdeel van het EU Fit for 55-programma met maatregelen voor een CO2-neutrale economie in 2050.”

Met activiteiten in meer dan 17 Europese landen is Alpha Trains de marktleider in het leasen van passagierstreinen en locomotieven op het Europese vasteland. De vloot bestaat uit ongeveer 900 passagierstreinen en locomotieven. Het grootste deel van de vloot is elektrisch. Hierdoor is Alpha Trains marktleider in de transitie naar schone energie in het Europese spoor. APG nam in 2019, namens pensioenfondsklant ABP, een belang in Alpha Trains over van een fonds dat gemanaged werd door Arcus Infrastructure Partner. In 2020 werd een aanvullend belang van AMP Capital overgenomen. Namens APG zijn portfoliomanagers Viktor Filipan en Thijs Beudeker betrokken bij deze investering. PGGM nam begin 2021 een belang in Alpha Trains over van PSP Investments. Henry Chung en Alberto Moretto zijn namens PGGM betrokken bij de investering in Alpha Trains.

Over APG
Als grootste pensioenuitvoerder van Nederland verzorgt APG het pensioen voor 4,7 miljoen deelnemers. APG verzorgt bestuursadvisering, vermogensbeheer, pensioenadministratie, pensioencommunicatie en werkgeversdiensten. We werken voor pensioenfondsen en werkgevers in de sectoren onderwijs, overheid, bouw, schoonmaak, woningcorporaties, sociale werkvoorziening, medisch specialisten en architectenbureaus. APG beheert 627 miljard euro (november 2021) pensioenvermogen. Met ongeveer 3.000 medewerkers werken wij vanuit Heerlen, Amsterdam, Brussel, New York, Hongkong, Shanghai en Beijing.
www.apg.nl

Over PGGM
PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. Als pensioen- en vermogensbeheerder en bestuursadviseur geeft zij uitvoering aan haar maatschappelijke opdracht: zorgen voor een goede oudedagsvoorziening van 4,4 miljoen deelnemers. PGGM beheert en belegt voor haar klanten wereldwijd EUR 291 miljard (per 31 december 2021) aan lange termijnpensioenkapitaal. Voortgekomen uit en verbonden met de sector zorg en welzijn, ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners - innovatieve voorzieningen ten behoeve van arbeidsvraagstukken in deze sector. Vanuit ledenorganisatie PGGM&CO ondersteunt zij 764 duizend actieven en gepensioneerden met een achtergrond in zorg en welzijn.
www.pggm.nl.

Artikel delen of printen

klik op het icoon