• 13 aug 2020
  • Persbericht
  • Vermogensbeheer
Bam3

BAM en PGGM in gesprek over uitbreiding van hun pps-samenwerking

Pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM en Koninklijke BAM Groep bespreken de uitbreiding van de huidige samenwerking tussen PGGM en BAM PPP.
BAM PPP

Zeist / Bunnik, Partijen beogen om de succesvolle activiteiten voort te zetten en onderzoeken mogelijkheden om hun samenwerking uit te breiden naar landen buiten BAM’s Europese thuismarkten, teneinde te kunnen profiteren van de groei van de wereldwijde pps-markt.

Deze uitbreiding van de samenwerking zal de capaciteiten van BAM als ervaren ontwikkelaar en manager van pps-concessies en de deskundigheid en investeringscapaciteit van PGGM als grote lange-termijninvesteerder blijven combineren en nog verder kunnen benutten. Partijen streven ernaar om de gesprekken in de tweede helft van dit jaar af te ronden.

Een eerste stap in de uitbreiding van het partnerschap is op 30 juni 2020 gezet, op welk moment PGGM haar belang heeft vergroot in 21 projecten die op dit moment onderdeel zijn van de BAM PPP-PGGM joint venture (van 80% naar 90%). Deze uitbreiding biedt PGGM een directe mogelijkheid om haar investeringsvolume uit te breiden en voor BAM om waarde te realiseren uit de bestaande investeringsportefeuille van BAM PPP. Deze transactie zal een positief effect hebben op BAM’s gecorrigeerd resultaat vóór belastingen in de eerste helft van het jaar van circa € 14 miljoen, waarmee al rekening is gehouden in het handelsbericht van BAM van 2 juli 2020.

Succesvol partnerschap
In 2011 vormden PGGM en BAM een joint venture, BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie U.A., om zich gezamenlijk te richten op pps-investeringen in de thuismarkten van BAM. Sindsdien is deze joint venture zeer succesvol geweest met de groei van de portfolio.

Erik van de Brake, Head of Infrastructure PGGM: ‘We zien aankomen dat als gevolg van dit succes het huidige investeringskapitaal van de joint venture binnenkort volledig zal zijn besteed. Zowel PGGM als BAM hebben belangstelling om de samenwerking verder uit te bouwen. Door gebruik te maken van de synergiën, ervaring, deskundigheid en wereldwijde netwerken van beide organisaties vormen PGGM en BAM een unieke combinatie, met de capaciteiten om de uitstekende track record te continueren en onze gezamenlijke groeiambities waar te maken.’

Frans den Houter, CFO / ad interim CEO Koninklijke BAM Groep: ‘Het is voor BAM een aantrekkelijk perspectief om onze sterke samenwerking met PGGM voort te zetten. Dit stelt ons in staat om de ervaring die we de afgelopen twintig jaar hebben opgebouwd in het ontwikkelen en beheren van pps-projecten, in combinatie met onze technische deskundigheid, verder te benutten. Onze participatie in nieuwe markten zal zijn gericht op onze rol als ontwikkelaar en investeerder. Betrokkenheid bij de bouwactiviteiten zal alleen worden overwogen in onze thuismarkten, waar projecten passen binnen onze geselecteerde product-marktcombinaties en technische kerncompetenties.’


Over PGGM
De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 30 juni 2020 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van € 246 miljard en administreerde de pensioenen van 4,4 miljoen deelnemers. Onder de naam PGGM&CO kent de coöperatie een ledenorganisatie van ongeveer 750.000 werknemers in zorg en welzijn. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische
partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden. www.pggm.nl

Over BAM PPP
BAM PPP opereert namens Koninklijke BAM Groep op de markt voor publiek-private samenwerking. BAM PPP is actief in vijf Europese thuislanden, Nederland, België, Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland en in geselecteerde internationale markten. De onderneming richt zich op de realisering van wegen en spoorwegen, onderwijs- en gezondheidszorgprojecten, justitiële inrichtingen en overige gebouwen. BAM PPP heeft financial close bereikt voor 49 projecten, met een totale vermogenswaarde van € 12,1 miljard. www.bamppp.com

Artikel delen of printen

klik op het icoon