• 10 mrt 2021
  • Persbericht
  • Vermogensbeheer
Bob Radecker 480X480 Pggm

Bob Rädecker stopt eind 2021 als CIO Public Markets van PGGM

Bob Rädecker zal eind van dit jaar zijn functie als Chief Investment Officer Public Markets bij PGGM neerleggen.

Hij heeft dan gedurende zestien jaar verantwoordelijkheid gedragen voor de intern en extern beheerde publieke marktenbeleggingen en de treasury & trading activiteiten. Over zijn opvolging is nog niets bekend.

Onder leiding van Bob Rädecker zijn de beleggingen die PGGM beheert in publieke markten sterk in volume gegroeid en gediversifieerd door het toevoegen van verschillende benchmarkgeoriënteerde strategieën in aandelen en vastrentende waarden.

Tegelijkertijd is de aandacht voor duurzaamheidsvraagstukken in deze beleggingen flink toegenomen, wat er onder meer toe heeft geleid dat PGGM in 2016 als een van de eerste beleggers grootschalig beursgenoteerde impactbeleggingen ging doen.

Ook is de treasury operatie en het managerselectieplatform verder uitgebreid en geprofessionaliseerd onder zijn leiding. PGGM belegde eind 2020 voor 200 miljard euro in publieke markten.

Rädecker zegt: ,,Na zestien jaar verantwoordelijk te zijn geweest voor Public Markets en na acht jaar als statutair bestuurder van PGGM Vermogensbeheer BV, is het voor mij tijd voor iets anders. PGGM Vermogensbeheer staat de komende jaren voor belangrijke opdrachten zoals het implementeren van een ambitieus nieuw beleggingsbeleid van Pensioenfonds Zorg en Welzijn, het voldoen aan veel nieuwe landelijke en EU-regelgeving en de vraag hoe grote maatschappelijke ontwikkelingen een vertaling moeten krijgen in het vermogensbeheer. Voor mij een natuurlijk moment om mijn verantwoordelijkheden over te dragen.’’

Geraldine Leegwater, Chief Investment Management bij PGGM voegt hier aan toe: ,,Bob heeft met grote overgave gewerkt aan een kwalitatief uitstekend platform voor publieke marktenbeleggingen voor onze klanten. PGGM heeft enorm geprofiteerd van zijn diepe kennis van deze markten. Zijn zeer tijdige aankondiging dat hij eind dit jaar in zijn huidige functie wil stoppen geeft ons de tijd om te bepalen hoe we zijn vertrek als CIO willen opvangen.’’

Bob Rädecker zal zich gedurende dit jaar oriënteren op een andere functie binnen PGGM en daarbuiten op toezichthoudende en adviserende functies bij pensioenfondsen en verzekeraars op het gebied van vermogensbeheer en risicomanagement.

Over PGGM
De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 31 december 2020 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van EUR 266 miljard en administreerde de pensioenen van 4,4 miljoen deelnemers. Onder de naam PGGM&CO kent de coöperatie een ledenorganisatie van ongeveer 764.000 werknemers in zorg en welzijn. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden.
www.pggm.nl.

Artikel delen of printen

klik op het icoon