• 21 mrt 2022
  • Persbericht
  • PGGM
PGGM Danielle Melis Klein

Danielle Melis commissaris PGGM Vermogensbeheer BV

Danielle Melis is benoemd als commissaris bij PGGM Vermogensbeheer BV.

Zij zal per 1 april 2022 voor een periode van vier jaar toetreden tot een driekoppige RvC die toeziet op het vermogensbeheer, verder bestaande uit Edwin Velzel (voorzitter) en Willem Jan Brinkman. Melis neemt de plaats in van de heer Roderick Munsters die eerder dit jaar vrijwillig was afgetreden als commissaris.
Danielle Melis (50) beschikt over uitgebreide toezichthoudende ervaring in de relevante gereguleerde financiële sector, zoals onder meer als lid RvC van Triodos Bank N.V., als lid van de RvC bij Blue Sky Group en als lid van de RvT bij Kempen Capital Management Beleggingsfondsen en Beroepspensioenfonds Medisch Specialisten/SPMS.


Over PGGM
PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. Als pensioen- en vermogensbeheerder en bestuursadviseur geeft zij uitvoering aan haar maatschappelijke opdracht: zorgen voor een goede oudedagsvoorziening van 4,4 miljoen deelnemers. PGGM beheert en belegt voor haar klanten wereldwijd EUR 291 miljard (per 31 december 2021) aan lange termijnpensioenkapitaal. Voortgekomen uit en verbonden met de sector zorg en welzijn, ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners - innovatieve voorzieningen ten behoeve van arbeidsvraagstukken in deze sector. Vanuit ledenorganisatie PGGM&CO ondersteunt zij 764 duizend actieven en gepensioneerden met een achtergrond in zorg en welzijn.
www.pggm.nl.

Artikel delen of printen

klik op het icoon