• 05 okt 2017
  • Persbericht
  • PGGM
Gettyimages 465434945

Edwin Velzel wordt nieuwe CEO van PGGM

​De Raad van Commissarissen van PGGM heeft besloten ir. Edwin Velzel te benoemen als de nieuwe CEO van de pensioenuitvoeringsorganisatie, onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouders. Velzel zal zijn werkzaamheden voor PGGM op 1 november 2017 starten.

Edwin Velzel was van 17 mei tot 13 september 2017 voorzitter van de RvC van PGGM. Hij is afgelopen zomer, nog tijdens zijn inwerktraject, door de overige leden van de RvC gevraagd zich kandidaat te stellen voor het bestuursvoorzitterschap en heeft sindsdien geen deel uitgemaakt van de benoemingscommissie. Velzel is de unanieme voorkeurskandidaat van de RvC als resultaat van een zorgvuldige procedure, met betrokkenheid van een extern bureau, waarin de RvC intensieve gesprekken heeft gevoerd met zowel hem als een aantal andere kandidaten.

Velzel (54) volgt Else Bos op die per 1 november aanstaande vertrekt als bestuursvoorzitter bij PGGM en op 1 juli 2018 aantreedt als directielid en voorzitter toezicht bij De Nederlandsche Bank.

Wim de Weijer, waarnemend voorzitter van de RvC, is enthousiast over de benoeming, onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouders, van Edwin Velzel: ,,PGGM krijgt met hem een zeer ervaren en geschikte bestuursvoorzitter, die goed zicht heeft op de belangrijke uitdagingen waarvoor de pensioenuitvoeringsorganisatie staat.’’

Edwin Velzel heeft langjarige ervaring met strategische advisering op het gebied van bestuur van de gezondheidszorg en de verzekeringssector. Eerder was hij bestuursvoorzitter van Univé en van Univé VGZ IZA Trias (UVIT). In verschillende functies heeft hij zich bezig gehouden met complexe vraagstukken ten aanzien van ICT en innovatie.

Velzel: ,,PGGM staat voor een excellente pensioenuitvoering en bereidt zich voor op een snel veranderende markt. Dat vereist nauwe samenwerking met onze klanten en sociale partners, kostenefficiëntie en zorgen dat we gereed zijn voor de komst van een nieuw pensioenstelsel op het gebied van vermogensbeheer, pensioenbeheer, advisering en IT-systemen. Dit dient gepaard te gaan met de maatschappelijke betrokkenheid die PGGM eigen is.’’

Over PGGM
De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 30 juni 2017 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van EUR 206 miljard. Als coöperatie helpt PGGM haar ongeveer 725.000 leden bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden.
www.pggm.nl.

Artikel delen of printen

klik op het icoon