• 31 mei 2017
  • Persbericht
  • PGGM

Else Bos stopt op 1 november 2017 als CEO van PGGM

​Else Bos zal met ingang van 1 november 2017 stoppen als voorzitter van de Raad van Bestuur bij PGGM om aan een nieuwe functie elders te beginnen. Haar nieuwe werkkring zal op een later tijdstip bekend worden gemaakt.

Else Bos (57) heeft sinds 2002 bij PGGM in diverse directiefuncties gewerkt, waarvan de laatste vijf jaar als CEO. Zij maakte sinds 2004 deel uit van de Raad van Bestuur als Chief Executive Officer Investments. In 2010 werd zij Chief Institutional Business en tevens plaatsvervangend CEO. Voordat zij bij PGGM in dienst trad, werkte zij onder andere bij ABN AMRO en NIB Capital.

“Ik heb met heel veel plezier vijftien jaar voor PGGM gewerkt. Een organisatie van betrokken professionals met een groen hart die zich inzetten voor een waardevolle toekomst voor deelnemers en leden. Ik ben trots op wat we met elkaar hebben bereikt. Natuurlijk ook samen met onze grootste klant PFZW en de andere klanten voor wie we pensioenen mogen beheren en beleggen en met de bestuurders en leden van onze coöperatie,’’ aldus Else Bos.

“Else Bos heeft in de afgelopen jaren met overtuiging en visie een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van PGGM”, aldus Edwin Velzel, voorzitter van de Raad van Commissarissen. “Het is een bijzondere prestatie om vanuit de maatschappelijke achtergrond in zorg en welzijn op zo’n betrokken manier leiding te geven aan zowel het zorgvuldig beheren als het resultaatgericht en duurzaam beleggen van de pensioenen van 2,9 miljoen deelnemers. We zijn Else zeer erkentelijk voor wat ze betekend heeft voor PGGM en wensen haar een succesvol vervolg van haar loopbaan.”

De Raad van Commissarissen van PGGM zal zich de komende periode buigen over de opvolging in de Raad van Bestuur.

Over PGGM
De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 31 december 2016 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van EUR 205,8 miljard. Als coöperatie helpt PGGM haar ongeveer 720.000 leden bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden.
www.pggm.nl.

Artikel delen of printen

klik op het icoon