• 20 sep 2022
  • Persbericht
  • Vermogensbeheer
Aardwarmte.2

Ennatuurlijk investeert verder in aardwarmte door overname van ECW Geoholding B.V.

Ennatuurlijk kondigt de overname van ECW Geoholding B.V. aan en zet fors in op het verder verduurzamen van warmtenetten in Nederland door middel van aardwarmte (geothermie).

ECW Geoholding B.V. is koploper op het gebied van aardwarmte in Nederland. Door ECW Geoholding B.V. over te nemen, zet Ennatuurlijk een flinke stap richting het realiseren van haar ambitie om aardwarmte op meer plekken in Nederland in te zetten als duurzame energiebron.

Het doel van Ennatuurlijk is om de energietransitie te versnellen, om fossiel versneld achter ons te kunnen laten. Om iedereen in Nederland te voorzien van lokale, duurzame energie is het nodig om versneld nieuwe bronnen te ontwikkelen en om bestaande bronnen te verduurzamen. Daarom werkt Ennatuurlijk continu aan de ontwikkeling van (nieuwe) duurzamere bronnen, nieuwe brontechnieken en innovaties van bestaande netten. Het zijn de stappen die noodzakelijk zijn om het doel van Ennatuurlijk te behalen: CO2 -neutrale warmtenetten in 2040.

Aardwarmte is duurzame warmte uit diepere aardlagen en biedt enorme potentie als duurzame energiebron. Met een goede aardwarmtebron kunnen al snel 10.000 woningen van het gas af. Ook voor de glastuinbouw kan aardwarmte veel van het huidige aardgasverbruik vervangen. Daarvoor is de juiste kennis en kunde nodig. Daarom is Ennatuurlijk op zoek gegaan naar partijen die deze kennis en kunde in huis hebben. ECW Geoholding B.V. past daar perfect bij. Maar bovenal dragen we hiermee bij aan de maatschappelijke noodzaak onze klanten sneller te voorzien van warmte en koude die komt uit volledig lokaal en duurzame bronnen.

Ernst Japikse, Algemeen Directeur van Ennatuurlijk: “Door de overname van ECW Geoholding B.V. verwacht ik dat wij de ambitie van Ennatuurlijk op het gebied van aardwarmte kunnen versnellen. ECW Geoholding B.V. beschikt namelijk over de organisatie, processen, systemen en kennis die Ennatuurlijk nog moet ontwikkelen. De medewerkers van ECW Geoholding B.V. hebben een waanzinnige basis neergezet en laten zien hoe goed zij dit kunnen. Samen met onze slagkracht en schaalgrootte gaan we ervoor zorgen dat de potentie van aardwarmte optimaal wordt ontwikkeld en benut.”

Robert Kielstra, Algemeen Directeur van ECW Netwerk B.V.: “ECW Geoholding B.V. is in een volgende fase gekomen. Wij zien dat de vraag naar aardwarmte sterk stijgt en zien in Ennatuurlijk de partij om onze kennis en kunde verder uit te rollen. Ennatuurlijk heeft de potentie om van de ‘local hero’ die ECW Geoholding B.V. nu is, een ‘national hero’ te maken op het gebied van aardwarmte. Dat biedt zekerheid en kansen voor onze medewerkers en klanten."

Ennatuurlijk en ECW Geoholding B.V. hebben op 19 september 2022 de voorlopige koopovereenkomst getekend voor de overname van de aandelen, activiteiten en medewerkers van ECW Geoholding B.V. De medewerkers van ECW Netwerk B.V., voor de geoactiviteiten, en enkele staffunctionarissen komen in dienst van ECW Geoholding B.V. Na de overname zal de eerste prioriteit zijn om ECW Geoholding B.V. als zelfstandige organisatie te laten opereren met een sterke focus op haar bestaande projecten en ontwikkelingen. Later volgt mogelijk een verdere integratie waarbij aardwarmteplannen van Ennatuurlijk en ECW Geoholding B.V. meer verweven worden.

Deze overname wordt gesteund door de aandeelhouders van Ennatuurlijk, PGGM en Veolia, en sluit perfect aan bij de verduurzamingsstrategie van PGGM. Deze Nederlandse pensioenuitvoeringsorganisatie belegt een steeds groter deel van de beleggingen in duurzame oplossingen. Daarmee wordt Nederland groener en duurzamer. Deze transactie helpt Ennatuurlijk om een leidende positie te verwerven in de ontwikkeling van geothermie en de bredere warmtetransitie in Nederland. Dit sluit perfect aan bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheidsambities van PGGM. Deze transactie is dan ook tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen management en de aandeelhouders.”, aldus Dennis van Alphen, Head of Infrastructure PGGM.

OVER ENNATUURLIJK
Ennatuurlijk helpt met het verduurzamen van Nederland. We koppelen buurten aan lokale bronnen voor comfortabele verwarming en verkoeling. Elk van deze oplossingen vraagt om een specifieke aanpak. Daarom nemen we gemeentes, woningcorporaties, bouwers en bewoners aan de hand en delen we onze jarenlange ervaring en kennis met ze. Samen zorgen we ervoor dat iedereen in Nederland snel toegang krijgt tot duurzamere energie.

OVER ECW GEOHOLDING B.V.
ECW Energy is een modern privaat nutsbedrijf gevestigd in Noord-Holland en altijd op zoek naar de meest duurzame en efficiënte manier om energie te leveren aan bedrijven die veel energie nodig hebben, zoals grote kassen en datacentra. Behalve met de productie en het transport van warmte en stroom, is ECW Energy actief met duurzame innovaties. Zoals een op water drijvende zonnepark, smart grid ontwikkelingen en de ondergrondse opslag van warmte (HTO).

Artikel delen of printen

klik op het icoon