• 09 apr 2020
  • Persbericht
  • Vermogensbeheer
Greenbonds 5

EU Expert Groep voor Duurzame Financiering publiceert de taxonomie

Vandaag publiceert de Europese Expert Groep voor Duurzame Financiering haar rapporten voor een Europese taxonomie en een Europese standaard voor groene obligaties.

De werkgroep, bestaande uit 35 experts uit de hele EU, publiceerde eerder adviezen voor niet-financiële rapportage en klimaatgerelateerde benchmarks.

PGGM maakt deel uit van deze werkgroep namens de Nederlandse pensioensector.

Lees hier het eindrapport 'Taxonomy: Final report of the Technical Expert Group on Sustainable Finance'. (pdf)

Lees hier de technische bijlage'Taxonomy Report: Technical Annex'. (pdf)

Het werk van de expertgroep is erop gericht meer privaat kapitaal te mobiliseren voor het behalen van de Europese Green Deal. De belangrijkste ambitie van de Green Deal is om Europa in 2050 tot het eerste koolstofneutrale continent te maken. De taxonomie helpt beleggers en bedrijven om economische activiteiten te identificeren die hier substantieel aan bijdragen.

Het rapport is de basis voor de gedelegeerde wetgeving die de Europese Commissie dit jaar ontwikkelt in het kader van de taxonomieverordening. De gebruikershandleiding voor de EU- standaard voor groene obligaties helpt beleggers om de eerdere aanbevelingen in de praktijk te brengen. Daarnaast onderzoekt de Europese Commissie de mogelijkheden voor een officiële EU- standaard voor groene obligaties.

De werkgroep zal nog tot september 2020 aanblijven als adviesgroep voor de Europese Commissie. Ze zal de Commissie onder andere adviseren over standaarden, labels, data en rapportage en verdere uitwerking van vragen rondom klimaatgerelateerde benchmarks en taxonomie.

Artikel delen of printen

klik op het icoon